Mimořádná opatření sníží dopravní komplikace při spuštění nového mýtného systému

Mimořádná opatření sníží dopravní komplikace při spuštění nového mýtného systému
21.11.2019Tiskové zprávy

CzechToll spustila realizaci mimořádných opatření, jejichž cílem je snížit na možné minimum dopravní komplikace způsobené malými dopravci ze zahraničí, kteří se nedostatečně registrují do nového mýtného systému v České republice. Prioritou všech opatření je zajistit volný průjezd pro řidiče osobních automobilů a odpovědné řidiče nákladních vozidel, která budou vybavena novou palubní jednotkou. Opatření přinesou také snížení čekací doby na palubní jednotky na hraničních přechodech.

Mimořádná opatření sníží dopravní komplikace při spuštění nového mýtného systému

Do nového mýtného systému bylo k 20. listopadu 2019 registrováno 251 tisíc vozidel, přibližně 55 % z celkového očekávaného počtu 458 tisíc automobilů. Za poslední týden expedoval CzechToll 60 tisíc nových palubních jednotek, celkem je jich u dopravců 141 tisíc. Bohužel dopravci přes hrozbu rozsáhlých kolon nadále podceňují povinnost registrace a obchodní místa nemají zdaleka vytíženou kapacitu.

„Naše společnost připravila maximum možných opatření, kterými lze snížit délku čekací doby a omezit dopravní komplikace při spuštění mýtného systému. Do opatření jsme investovali nad rámec smluvních povinností více než 50 milionů korun bez DPH,“ uvedl Matej Okáli, generální ředitel společnosti CzechToll.

Kromě rozsáhlých organizačních a informačních opatření bude na maximum posílena kapacita obchodních míst na hranicích. Na obchodních místech jsou již nyní zřizována nová pracoviště, která po dočasnou dobu zvýší kapacitu pro registraci a výdej nových palubních jednotek. Nová registrační místa budou zřízena na dočasnou dobu také při výjezdu ze Slovenské republiky.

„S ohledem na kapacity odstavných ploch, ale i prostorové možnosti obchodních míst nelze dosáhnout stavu, kdy odbavíme tisíce přijíždějících automobilů ze zahraničí bez jednotky bez čekání. Dopravní komplikace budou, ale věříme, že v podstatně menším rozsahu, než by nastala bez realizovaných opatření,“ doplnil Matej Okáli.

Opatření přinesou zásadní zlepšení očekávané dopravní situace na kritických hraničních přechodech. Na přechodu Lanžhot zkrátí kolonu z očekávaných 44 km na 12 km, v Bohumíně ze 40 km na 11 km, v Českém Těšíně z 22 km na 5 km. Riziko hrozí i na dalších přechodech, nárazově se mohou tvořit kolony čekajících nákladních automobilů i ve vnitrozemí u obchodních míst na čerpacích stanicích.

Výběr opatření přijatých ke zmírnění očekávaných dopravních komplikací v souvislosti s nízkou aktivitou malých dopravců ze zahraničí při registracích do nového systému elektronického mýtného v ČR:
 

 •  Bylo vytvořeno 41 dočasných pracovních míst, jejichž odpovědností je komunikovat s vydavateli tankovacích karet a zajistit v maximální možné míře kompletaci dokladů k tomu, aby mohly být dopravcům registrovaným přes vydavatele tankovacích karet odeslány palubní jednotky.
 •  Byla rozšířena možnost bezplatného zaslání palubní jednotky poštou do Maďarska, Bulharska, Litvy, Rumunska a Estonska.
 •  Bylo zřízeno 11 dodatečných registračních pracovišť na vybraných hraničních přechodech s nepřetržitým provozem, některá na území Slovenské republiky.
 •  Bylo vytvořeno 15 mobilních registračních míst, která se budou pohybovat na hraničních přechodech, také s nepřetržitým provozem. Mobilní registrační vozidla dislokovaná na odstavných parkovacích plochách se mohou přemístit mezi parkovišti v případě tvorby kolon.
 •  Bude probíhat detailní koordinace procesu registrace na vybraných hraničních přechodech:
 •  na šesti hraničních přechodech budou nepřetržitě přítomni koordinátoři, jejichž úkolem bude zajistit co nejhladší odbavení zahraničních dopravců při registraci a instalaci nové palubní jednotky;
 •  koordinátoři budou primárně na hraničních přechodech Bohumín, Český Těšín, Lanžhot, Mosty u Jablunkova, Náchod a Krásný les – v případě potřeby mohou být relokováni na jiná místa;
 •  koordinátoři budou viditelně označeni reflexní vestou s logem MYTOCZ;
 •  do řízení dopravy budou zapojeny drony.
 •  Na čerpacích stanicích, odpočívkách a parkovištích, kde je obchodní místo pro registraci, vyzývají proškolené týmy promotérů osobně řidiče, aby se registrovali (5 vozidel s posádkou).
 •  Na místech s vysokým výskytem nákladních vozidel se pohybuje 7 mobilních registračních míst s posádkou.
 •  Byla masivně posílena komunikační kampaň: z „informační kampaně“ je bohužel „přesvědčovací kampaň“.
 •  Na rizikovou situaci budou upozornění správci zpoplatněných komunikací v Polsku (GDDKIA), Německu (BAG), Rakousku (ASFINAG) a na Slovensku (NDS).
 •  Probíhá koordinace krizové komunikace mezi Ministerstvem dopravy, ŘSD ČR, Celní správou ČR, Policií ČR a společností Czechtoll.
 •  Budou přijata opatření pro koordinaci krizového řízení dopravy mezi ŘSD ČR, Celní správou ČR, Policií ČR/PL/SR a společností Czechtoll.
 

Dopravci se mohou nejsnadněji registrovat na stránce www.mytocz.eu, po úhradě vratné kauce jim palubní jednotka přijde poštou. Registrace je možná také prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet, na vice než 200 obchodních místech a na 15 vybraných pobočkách Hospodářské komory.

Kompletní Informace o novém mýtném systému získají dopravci na webu www.mytocz.eu nebo na non-stop zákaznické lince +420 243 243 243.

Kontakt pro další informace:
Miroslav Beneš, mluvčí CzechToll s.r.o.
+420 603 174 347 | miroslav.benes@czechtoll.cz


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články