Ministerstvo dopravy poskytne na výstavbu a opravy překladišť 800 milionů korun

Ministerstvo dopravy poskytne na výstavbu a opravy překladišť 800 milionů korun
24.8.2018Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy v rámci Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy. Celkově je v rámci třetí výzvy u tohoto programu k dispozici 800 milionů Kč, a to jako příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti. Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo dopravy poskytne na výstavbu a opravy překladišť 800 milionů korun

Hlavními tématy této výzvy jsou modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem, a to i takzvané trimodální (silnice-železnice-voda) a bimodální (silnice-železnice). Dále také pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy. I proto se největší zájem očekává hlavně od vlastníků či provozovatelů překladišť kombinované dopravy. Ti svojí žádost o podporu mohou podat v rámci informačního systému IS KP14+, a to v období od 14. září 2018 do 23. listopadu 2018. Portál bude přístupný už od 7. září.


Podrobnosti všech pravidel a podmínek jsou uvedeny ve vlastním výzvě a související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou k nalezení na webu OPD v sekci výzev (http://web.opd.cz/vyzva-66).

 

 

Zpět na výpis článků