Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera, který pomůže s přípravou otevřené soutěže na mýt

Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera, který pomůže s přípravou otevřené soutěže na mýt
29.8.2016Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera, který bude pomáhat s přípravou soutěže na provozovatele nového mýtného systému. Úřad respektoval doporučení hodnotící komise, která v otevřeném výběrovém řízení vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku společnosti Deloitte Advisory. Technologicky neutrální tendr na nový mýtný systém chce ministerstvo dopravy vypsat v příštím roce.

Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera, který pomůže s přípravou otevřené soutěže na mýt

Nejpozději do konce roku 2019 by měl provozovatel vzešlý ze soutěže provoz mýta převzít. Zajištění mýta pro nejbližší období po roce 2016 dnes ministerstvo vyřešilo dodatky ke smlouvě s firmou Kapsch, v nichž dosáhlo výrazné slevy ve výši 28 procent za provoz mýtného systému. Dodatky rovněž zavazují Kapsch k tomu, aby poskytl veškerou potřebnou součinnost k předání systému novému provozovateli. Ministerstvo zároveň plní usnesení vlády tím, že pokračuje v přípravě technologicky neutrální soutěže pro období po roce 2019. Právě s vypsáním této soutěže bude projektový manažer státu asistovat.

Hodnotícím kritériem pro výběr mýtného manažera byla ze 60 procent cena a ze 40 procent úroveň metodiky řízení projektu. V kombinaci těchto dvou kritérii získala nejlepší hodnocení společnost Deloitte Advisory. S cenou 30,4 milionů korun bez DPH předložila druhou nejnižší cenovou nabídku, zároveň prokázala nejlepší úroveň metodiky a znalost právních i technických aspektů mýtného systému.

Do soutěže se přihlásily rovněž společnosti KPMG ČR, Tempest Czech a advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol, společnost Cetag, BDO IT a Arthur D. Little. Předpokládaná hodnota zakázky byla 70 milionů Kč. Vítězná nabídka na úrovni 30,4 milionů Kč tedy představuje významnou úsporu, kterou otevřený tendr na mýtného manažera přinesl.

Úkolem projektového manažera bude zpracovat tarifní politiku, podle níž se nastaví budoucí mýtné sazby. Pomůže rovněž připravit zadávací podmínky technologicky neutrální soutěže, v níž stát vybere nový mýtný systém. V dalších fázích se pak mýtný manažer bude podílet na realizaci zadávacího řízení a poskytne podporu ministerstvu při řešení mýtného systému po roce 2019, včetně možného předání systému novému provozovateli.

Zpět na výpis článků