Ministr Ťok se shodl s německým protějškem na tom, že se tranzitní dopravě nesmí klást překážky

Ministr Ťok se shodl s německým protějškem na tom, že se tranzitní dopravě nesmí klást překážky
10.2.2015Média a tiskové zprávy

Ministr Ťok se shodl s německým protějškem na tom, že se tranzitní dopravě nesmí klást překážky

Ministr dopravy Dan Ťok se 10. února setkal se spolkovým ministrem dopravy Alexandrem Dobrindtem. Německo je po Slovensku druhou zemí, kterou český ministr dopravy navštívil.

Kromě plánovaných železničních a silničních staveb, které zrychlí spojení mezi ČR a Německem, bylo také důležitým bodem jednání o novém německém zákonu o minimální mzdě a jeho dopadech na české dopravce. „Ministr Dobrindt potvrdil, že v současné době nebude Německo provádět žádné kontroly tranzitní dopravy. Zároveň jsme se shodli na tom, že výjimka z minimální mzdy by se měla vztahovat i na přepravu zboží do německých přístavů, pokud tato přeprava pokračuje dále po moři. Tím jsme si potvrdili širší definici tranzitní dopravy,“ řekl závěry z jednání český ministr Ťok.

Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt potvrdil, že zájmem jeho země není rozhodně bránit volnému pohybu zboží a tranzitní dopravě v Evropě. „K tomu jsem vyjádřil názor, že současná úprava minimální mzdy je značně byrokratická a vyžaduje vyplňování rozsáhlých formulářů, které jsou navíc pouze v němčině. To má samozřejmě velmi negativní dopad na naše dopravce, zejména na malé a střední podnikatele. Pan ministr mě slíbil, že bude usilovat na vládní úrovni o to, aby se celý proces zjednodušil a činnost dopravců tak nebyla zbytečně komplikována,“ doplnil ministr Ťok.

Dan Ťok na jednání ta zdůraznil, že pro Českou republiku je velmi důležitá modernizace železničního spojení Praha – Mnichov, vedoucí na našem území přes Plzeň Domažlice: „Čeští a bavorští cestující si jistě zaslouží důstojnější a rychlejší spojení mezi těmito důležitými městy.“ Úprava železniční infrastruktury může konkurovat silniční dopravě. Dále také apeloval na německou stranu, aby do svých plánů zařadila výstavbu rychlého spojení mezi Prahou a Drážďany.

Zpět na výpis článků