Ministr Ťok se svým rakouským protějškem Leichtfriedem podepsali dohodu o propojení dálnic D3 a S10

Ministr Ťok se svým rakouským protějškem Leichtfriedem podepsali dohodu o propojení dálnic D3 a S10
17.1.2017Tiskové zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok se dnes sešel s rakouským ministrem dopravy, inovací a technologií Jörgem Leichtfriedem. Hlavními tématy jednání byla výstavba přeshraničního silničního a železničního spojení obou zemí. Oba ministři pak stvrdili připravenost propojit dálnice D3 a S10.

Ministr Ťok se svým rakouským protějškem Leichtfriedem podepsali dohodu o propojení dálnic D3 a S10
„Na území Jihočeského kraje probíhá souběžná výstavba čtyř úseků a v přípravě jsou další úseky této důležité liniové stavby. Jihočeská část má být dokončena v roce 2021 a klíčové je pro nás propojení D3 s rychlostní silnicí S10, které jsme dnes stvrdili podpisem dvoustranné mezinárodní smlouvy,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Dálnice D3 je v současné době nejrozestavěnější dálnicí v České republice, se zahájením středočeské části D3 se počítá až v roce 2024.

Další prioritní projekt představuje dobudování rychlého silničního spojení ve směru Brno – Mikulov – Vídeň. Na české straně byla dokončena tahová studie úseku Pohořelice – státní hranice a samostatným projektem je obchvat Mikulova, jehož příprava probíhala i v době neexistence zásad územního rozvoje. Realizace této stavby by měla proběhnout v letech 2018 – 2021.

Železniční spojení Praha – Vídeň představuje pro Českou republiku významný železniční tah, který je součástí evropského Východního a východo-středomořského koridoru. Na území ČR je celý úsek trati modernizován pro rychlosti do 160 km/h, v úseku Brno – Břeclav s cílem rychlost navýšit až na 200 km/h. Česká strana proto podpořila záměr rakouské strany o modernizaci úseku Vídeň-státní hranice až na rychlost 200 km/h. Velmi pozitivně pak obě strany hodnotily spolupráce národních dopravců, především zavedení vlaků Railjet na lince Praha – Vídeň – Graz, čímž došlo ke zvýšení komfortu cestujících a celkové atraktivity tohoto spojení.

Na trati z Prahy do Lince probíhá na českém území v současné době rozsáhlá modernizace, která vytvořila podmínky pro zavedení rychlého železničního spojení přes hraniční přechod Horní Dvořiště – Summerau. Od prosince 2016 mohou expresní vlaky již na části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic využívat rychlost 160 km/h, což se projevilo podstatným zkrácením jízdních dob. Z Prahy do Českých Budějovic je možné dojet již za 2 hodiny, do Lince pak za 4 hodiny.  Dalším záměrem je dosáhnout zavedení rychlého segmentu v celé délce trasy Praha – Linec, s možností přestupu na vlaky Railjet ve směru Salzburg – Zürich.

Obě strany si také předaly informace o sociálních aspektech v silniční dopravě nebo mluvily o otázce zavedení mýtného pro osobní automobily v Německu. „Rozumím tomu, že německá vláda chce na silnicích zavést mýto pro osobní auta. Na druhou stranu ale souhlasím i s panem ministrem Leichtfriedem, že by to neměl být systém, který je diskriminační. Z dnešního pohledu to totiž vypadá tak, že mýto má být uplatněno pouze pro řidiče z jiných zemí, což za diskriminační považujeme. Finální podobu zákona, kterou by Němci měli předložit a nechat schválit Evropskou komisí, jsme ale ještě neviděli. Vyhrazujeme si tedy právo vidět, jak je zákon napsán, a pak se k němu buď přidáme, nebo nepřidáme. Pokud by měl být diskriminační, tak s ním nesouhlasíme,“ doplnil ministr Ťok.
 
 

D O H O D A
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o propojení české dálnice D 3
a rakouské rychlostní silnice S 10
na česko-rakouských státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“),
- ve snaze o zkvalitnění silničního spojení,
- se záměrem podporovat rozvoj obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy,
- ve snaze o ochranu životního prostředí, efektivní využití energie, bezpečnost silničního provozu a zlepšení pracovních podmínek řidičů a
- při uznání vzájemných výhod a zájmu propojení dálnice D 3 a rychlostní silnice S 10 na společných státních hranicích se dohodly takto:
 

Článek 1

Předmětem této dohody je propojení dálnice D 3 na území České republiky a rychlostní silnice S 10 na území Rakouské republiky na česko-rakouských státních hranicích mezi obcemi Dolní Dvořiště a Wullowitz.
 

Článek 2

1. Propojení kapacitních pozemních komunikací se uskuteční na společných státních hranicích na území obce Dolní Dvořiště na české straně a na území obce Wullowitz na rakouské straně mezi hraničními znaky III/28-010 staré číslování (III/28-16 nové číslování) a III/30-1 staré číslování (III/30-4 nové číslování).
2. Podrobné stanovení trasy a parametrů přiřazených pozemním komunikacím v místě propojení na česko-rakouských státních hranicích bude provedeno na základě vzájemně zkoordinované projektové dokumentace.           
3. Realizaci ustanovení odstavce 2 na území České republiky zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR a na území Rakouské republiky Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií).           
 

Článek 3

Prováděním této dohody nedojde ke změně průběhu česko-rakouských státních hranic.      
 
                                                     ČLÁNEK 4
Případné spory vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody budou smluvní strany řešit v zásadě smírnou cestou diplomatických jednání.           
 
                                                     ČLÁNEK 5
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Změny nebo doplnění musí být provedeny písemnou formou a na základě vzájemného souhlasu.
2. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany. Sdělení o ukončení schvalovacího procesu se uskuteční výměnou nót.
3. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den ode dne doručení pozdější nóty.
 

 
Zpět na výpis článků
Související články