Ministr dopravy Martin Kupka: Chceme, aby konečná podoba EURO 7 byla realistická

Ministr dopravy Martin Kupka: Chceme, aby konečná podoba EURO 7 byla realistická
13.12.2023Tiskové zprávy

Ve čtvrtek proběhne v Bruselu jednání tzv. trialogu o konečné podobě normy EURO 7. V jeho rámci se bude projednávat původní podoba návrhu normy prezentovaná Evropskou komisí, podoba vzešlá z jednání ministrů členských států na zasedání Rady pro konkurenceschopnost a podoba přijatá Evropským parlamentem, na níž se významně podílel Alexandr Vondra. Výsledkem trialogu by měla být dohoda o finálním znění této klíčové normy.

Ministr dopravy Martin Kupka: Chceme, aby konečná podoba EURO 7 byla realistická
Česká republika spolu se stejně smýšlejícími zeměmi letos prosadila zásadní změny v původním návrhu normy. Jde především o realistické nastavení emisních limitů a testovacích podmínek pro osobní vozidla dle EURO 6, o zachování standardů emisí pro dodávková vozidla a současných testovacích podmínek pro nákladní vozidla.  

„Usilujeme o zachování dostupné mobility pro široké vrstvy veřejnosti ve všech členských státech Evropské unie, stejně jako konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, který je pro Evropu jedním z ekonomických pilířů. V neposlední řadě sledujeme také to, aby špatná regulace ve výsledku nehrozila více poškodit životní prostředí než mu pomoci,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka. 

Vše probíhá v úzkém kontaktu nejen se Španělskem jako předsednickou zemí, ale významné aktivity vyvíjí i české Stálé zastoupení v Bruselu. Spolupráci a podporu poskytuje i Sdružení automobilového průmyslu.

„My jako výrobci automobilů stojíme před velkou výzvou – ukončit výrobu spalovacích vozů už v roce 2035. Je naprosto klíčové, aby norma EURO 7 neznamenala, že se spalovací auta stanou pro běžného zákazníka nedostupnými. Stále jsou tu některé požadavky Evropského parlamentu, například ohledně otěru z brzd či životnosti baterií, které nejsou z našeho pohledu reálné a negativně by dopadly i na zákazníky,“ komentuje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. 
Zpět na výpis článků
Související články