Ministr dopravy Ťok v Bruselu jednal o vysílání pracovníků v silniční dopravě

Ministr dopravy Ťok v Bruselu jednal o vysílání pracovníků v silniční dopravě
6.12.2017Tiskové zprávy

V úterý 5. prosince 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU ve formaci ministrů dopravy, kterého se za Českou republiku zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok. Ministr na Radě EU varoval před tím, že směrnice o vysílání pracovníků je velmi těžko možné použít v silniční dopravě. ČR je nicméně připravena přispět k nalezení kompromisů, které zvýší sociální podmínky řidičů a zároveň neohrozí konkurenceschopnost českých dopravců. V zájmu ČR je hledání evropského řešení a nikoliv přijímání jednostranných národních opatření.

Ministr dopravy Ťok v Bruselu jednal o vysílání pracovníků v silniční dopravě
Ministři se ve svých vystoupeních věnovali především problematice vysílání pracovníků v silniční dopravě, pravidlům kabotáže či otázce přespávání řidičů v kabinách. Ministr Ťok uvedl, že směrnice o vysílání pracovníků je velmi těžko aplikovatelná na silniční dopravu. ČR je nicméně připravena přispět k nalezení kompromisů, které zvýší sociální podmínky řidičů a zároveň neohrozí konkurenceschopnost českých dopravců. V zájmu ČR je hledání evropského řešení a nikoliv přijímání jednostranných národních opatření.

„Upřesnili jsme naši pozici. Chceme, aby řidičům bylo povoleno dělat týdenní odpočinek v kabině řidiče. Jsme ochotní se dohodnout na kompromisu, že odpočinek bude probíhat na takovém parkovišti, které bude vybaveno i ostatní infrastrukturou, tzn. se sprchami a možností se najíst za stolem a koupit si slušné jídlo. Jsme ochotní také souhlasit s tím, že se řidič jednou za čtyři týdny musí dostat domů. Trváme ale na tom, že tranzit by měl být minimálně desetidenní a vedli jsme diskuzi o tom, že kabotáž by mohla skončit na limitu pěti dnů. Jednání byla stále vášnivá, ale blížíme se už k možnému kompromisu, který bychom měli nalézt během půl roku až roku,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ministr dále informoval o kontrolní akci uskutečněné v září tohoto roku Ministerstvem dopravy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, která byla zaměřena na plnění administrativních povinností pro vysílané pracovníky v sektoru dopravy. Provedené kontroly ukázaly, že západoevropští řidiči ani jejich zaměstnavatelé většinou netuší, jaké doklady mají dle platných evropských předpisů předkládat. V rámci mimořádné preventivní akce bylo zkontrolováno celkem 58 řidičů, z toho 31 na hraničním přechodu v Rozvadově a 27 řidičů na hraničním přechodu v Hatích. Největší zastoupení měli z celkového počtu 58 kontrolovaných šoférů řidiči a také zaměstnavatelé z Německa a Polska. Zkontrolováno bylo také 7 řidičů státní příslušnosti mimo Evropskou unii. „ČR nikoho za nedodržení nepokutovala, ba naopak naši kontrolní pracovníci trpělivě vysvětlovali povinnosti, které by měli plnit všichni, bez rozdílu země původu," dodal ministr Ťok.

Ministři diskutovali také o problematice zpoplatnění pozemních komunikací. Česká republika považuje rozšíření oblasti působnosti směrnice o zpoplatnění na všechna vozidla za způsob, jak sjednotit pravidla v této oblasti v rámci celé Evropské unie.  Pro zavedení těchto změn je však zapotřebí stanovit dostatečnou lhůtu pro přijetí nových pravidel. ČR se také domnívá, že by členské státy měly mít dostatečnou volnost při rozhodování, zda u osobních vozidel zvolí výkonové či časové zpoplatnění.

K dalším tématům Rady patřilo např. přijetí zprávy o pokroku k nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě, přijetí závěrů Rady v oblasti TEN-T a CEF, závěrů Rady o digitalizace dopravy a závěrů Rady o střednědobém hodnocení evropských satelitních programů GALILEO a EGNOS a agentury GSA pro jejich řízení, která sídlí v Praze. U tohoto tématu vystupující ministři ocenili dosavadní fungování této agentury a podpořili její další rozvoj.
 
Zpět na výpis článků