Nová desetiletá smlouva s Českými drahami garantuje víc vlaků

Nová desetiletá smlouva s Českými drahami garantuje víc vlaků
29.11.2019Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy Vladimír Kremlík dnes podepsal novou desetiletou smlouvu o veřejných službách s Českými dráhami. Byl tak dovršen proces dojednávání nových podmínek zajišťování veřejných služeb.

Nová desetiletá smlouva s Českými drahami garantuje víc vlaků
Nová smlouva zajišťuje provoz na 6 expresních a 13 rychlíkových linkách. I na základě úspor zajištěných porovnáním nabídek na jiných provozních souborech bylo možné sjednat na stávajících linkách více vlaků a zavedení nových přímých spojení, např. Praha – Třeboň – České Velenice. Celkový rozsah dopravy bude oproti stávajícímu jízdnímu řádu navýšen o 7,6 %.

„Na základě nové smlouvy po Českých drahách vyžadujeme vyšší kvalitu dopravních služeb. Smlouva stanoví konkrétní termíny, do kdy musí být vlaky dovybaveny infomačními systémy, zásuvkami i wifi připojením a zavazuje dopravce pořizovat nové vlakové soupravy a modernizovat ty stávající,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Přímo ve smlouvách o veřejných službách jsou nastavena přísná pravidla pro přepravu osob se zdravotním postižením, například zajištění vyškoleného personálu, zpřístupnění webových stránek pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením nebo umožnění nákupu jízdního dokladu pro zdravotně postižení ve vlaku bez přirážky. Smlouva dále podrobně vymezuje požadavky na zajištění služeb ve stanicích a základní pravidla spolupráce při využívání systému jednotného tarifu.

Ze strany státu tak bude spolufinancovaný provoz dálkových vlaků, který by v potřebném rozsahu a kvalitě dopravci na komerčním základě nezajistili. Oproti předchozí smlouvě jsou všechny finanční i provozní modely rozděleny podle jednotlivých linek; bude tedy zřejmé, s jakou finanční kompenzací ze státního rozpočtu jsou jednotlivé linky provozovány.

Doba platnosti smlouvy je u jednotlivých linek odlišná.  Některé provozní soubory ji mají nastavenu  do roku 2029. U dalších linek bude plnění v souladu s harmonogramem otevírání trhu postupně ukončováno, aby se následně v souladu s Evropským právem řešil výběr nového dopravce.

Samotná smlouva bude v nejbližších dnech zveřejněna v registru smluv.


 
Zpět na výpis článků