Poslední úsek D8 se otevírá řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí

Poslední úsek D8 se otevírá řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí
17.12.2016Tiskové zprávy

Poslední chybějící úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi od soboty 17. prosince slouží řidičům. Dálnice D8 tak je zprovozněná v celé své délce 94 kilometrů a Česká republika má druhé moderní dálniční spojení s Německem.

Poslední úsek D8 se otevírá řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí
Rada geotechnického monitoringu, v níž je kromě ŘSD a zhotovitelů zastoupena i Česká geologická služba a další odborníci na tuto problematiku, na svém pátečním zasedání zprovoznění dálnice doporučila. Vzhledem k výsledkům měření z posledních hodin, které zaznamenaly lokální posuny v podloží pravého jízdního pásu Prackovické estakády, doporučila rada v tomto místě dočasně omezit provoz v jednom jízdním pásu. V tomto režimu je provoz dálnice podle odborníků bezpečný a není důvod, aby ji řidiči nemohli využívat.

Ministerstvo dopravy a ŘSD se řídí odbornými doporučeními rady a na prvním místě je pro ně bezpečnost řidičů. Ministr dopravy i vedení ŘSD vždy jasně uváděli, že klíčová je bezpečnost a expertní posouzení údajů z monitoringu. Události posledních hodin potvrdily, že monitoring dálnice i rozhodovací mechanismus rady fungují. Tento úsek D8 je v nestabilním geologickém prostředí, které je třeba průběžně sledovat a přijímat odpovídající opatření. V podobném režimu funguje ve světě řada dálnic v geologicky rizikových oblastech a není to důvod k nepodloženému strašení veřejnosti.  
 
„Stavbu v tomto složitém místě jsem zdědil od svých předchůdců a za svůj úkol jsem považoval ji dotáhnout do konce tak, aby konečně začala sloužit řidičům a zároveň byla bezpečná. Stav, kdy tranzitní doprava včetně kamionů jezdí přes obce, poškozuje jak obyvatele, tak životní prostředí. Doufám, že si po dokončení dálnice konečně oddechnou,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.
 
„Dostavbou dálnice D8 dojde ke snížení dopravní zátěže na okolních komunikacích nižších tříd, zlepší se plynulost a bezpečnosti provozu. Průměrná délka cesty i jízdní čas se zkrátí. Dojde také k poklesu imisí a hlukové zátěže pro obyvatele žijící v okolí komunikací, které v současnosti nahrazují dálnici D8“, okomentoval dokončení dálnice D8 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
 
V současné době docházelo vlivem chybějícího úseku k přetížení na objízdných komunikacích, což mělo za následek nadměrnou nehodovost. Nejrizikovější byla kombinace nákladní a osobní dopravy na dvoupruhových komunikacích.
 
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje úsek Lovosice - Řehlovice na základě povolení předčasného užívání stavby, které vydaly příslušné stavební úřady na základě souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů. Podkladem pro povolení stavby byl i odborný posudek stability svahů širšího okolí dálnice, včetně oponentního vyjádření České geologické služby. Území sesuvu Dobkovičky i území Prackovické estakády bude dále průběžně monitorováno, tak aby byla bezpečnost dálnice stoprocentně zajištěna.        
 
Dálnice D8 je významnou dopravní tepnou zajišťující mezinárodní dopravní spojení Prahy se Saskem a Berlínem. V národním měřítku propojuje hlavní město Prahu spolu se středočeskou aglomerací s průmyslovou oblastí severních Čech – Ústím nad Labem, Teplicemi, Děčínem a pomocí silnice I/13 i s Mosteckem a Chomutovskem. Dálnice je využívána tranzitní dopravou směřující z jihovýchodní Evropy do východního a severního Německa a rovněž pro příjezd do německých přístavů na pobřeží Baltského moře.

 
Zpět na výpis článků
Související články