Poslední výzva k vyplutí! Čas na výměnu průkazu způsobilosti k vedení plavidla se krátí

Poslední výzva k vyplutí! Čas na výměnu průkazu způsobilosti k vedení plavidla se krátí
14.6.2022Tiskové zprávy

Lidé, kteří mají neplatný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidla by neměli odkládat jeho výměnu. Platný průkaz je potřeba si vyřídit kvůli chystané změně zákona, která by měla vejít v platnost na podzim. Jedná se o doklady vydané před prvním lednem 2015.

Poslední výzva k vyplutí! Čas na výměnu průkazu způsobilosti k vedení plavidla se krátí
Po nabytí účinnosti připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě totiž již nebude možné oprávnění k vedení a obsluze plavidla doložit neplatným průkazem, a to ani kvůli jeho výměně. Lidé totiž stále drží neplatné průkazy mnoha druhů a je potřeba, aby měli doklad aktuální a platný.
 
Předpokládaný termín začátku platnosti zákona je na podzim letošního roku a na výměnu průkazu tak ještě nějaký čas zbývá.
 
Týká se to oprávnění vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých včetně plaveckých služebních knížek i průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel, a to bez ohledu na to, zda mají na průkazu způsobilosti uvedeno datum platnosti nebo je na průkazu uvedena platnost bez omezení.

O výměnu je možné požádat na jakékoliv pobočce Státní plavební správy. Je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti (nejpozdější datum podání žádosti je den přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě) a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek sto korun.

Neplatné průkazy způsobilosti není možné vyměnit elektronicky prostřednictvím aplikace na www.portaldopravy.cz, neboť jde o větší množství různých druhů průkazů vydávaných v období mnoha desítek let.
 
V současné době Státní plavební správa eviduje zhruba třicet tisíc neplatných průkazů. Jedná se o vůdce jak malých a rekreačních plavidel, tak o vůdce a členy posádek plavidel jiných než malých.

Držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. prosinci 2014 se toto upozornění netýká, jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.


 
Zpět na výpis článků
Související články