Přípravy dostavby Pražského okruhu pokračují, stavba mezi Běchovicemi a D1 začne příští rok

Přípravy dostavby Pražského okruhu pokračují, stavba mezi Běchovicemi a D1 začne příští rok
26.7.2023Tiskové zprávy

Dostavba klíčové části Pražského okruhu se během posledních měsíců posouvá výrazně kupředu. Další část mezi Běchovicemi a D1 (úsek 511) se má začít stavět už příští rok. Vydání stavebního povolení očekává ŘSD ČR ještě letos
 

Přípravy dostavby Pražského okruhu pokračují, stavba mezi Běchovicemi a D1 začne příští rok
Stejně tak by do konce roku měla být dokončena všechna související kompenzační opatření v 16 různých lokalitách, která zmírňují vlivy stavby na životní prostředí. Náklady činí jednotky milionů korun. Například v oblasti nivy nad Počernickým rybníkem vznikne jeden z nejhezčích biotopů pro vodní ptactvo na území hlavního města Prahy.

„Po první „nové“ části se projedeme již koncem roku 2027. Pražský okruh svým názvem může budit dojem, že se jedná o něco, co se týká pouze Prahy. To je velký omyl. Není to dálnice jenom pro Prahu a pro střední Čechy, jak by se mohlo zdát. Je to klíčová komunikace pro celou Českou republiku, pro všechny naše občany. Je to dluh, který musíme urychleně splatit,“ popisuje význam Pražského okruhu nejen pro hlavní město ministr dopravy Martin Kupka. „Už v příštím roce chceme naplno spustit výstavbu jeho části mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Máme proto všechny předpoklady,“ pokračuje Kupka.
 
Požádali jsme o vydání stavebního povolení. Kladné vyřízení předpokládáme do konce tohoto roku. Nesedíme s rukama v kapse, přípravné práce jsou v plném proudu. V návaznosti na studii EIA, která posuzuje vliv stavby na životní prostředí, máme k dnešku hotovo sedmdesát procent  všech kompenzačních opatření. Kompletně je chceme dokončit ještě letos. Tedy o rok dříve, než bylo původně plánováno,“ doplňuje generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.
 
„V rámci kompenzačních opatření úseku Pražského okruhu Běchovice D1 pracujeme celkem na 16 různých lokalitách. Mezi největší a nejhezčí projekty patří revitalizace nivy Počernického rybníka,“ popisuje práce na konkrétních kompenzačních opatřeních expert na péči o životní prostředí a ochranu přírody Jiří Francek ze společnosti NaturaServis. „V oblasti nivy nad Počernickým rybníkem jsme vrátili Rokytku do přirozeného meandrovitého koryta a vytvořili sadu tůní, které jsou nezbytné pro přirozený rozvoj fauny i flóry v dané oblasti,“ pokračuje Francek.
 
Nebylo to úplně jednoduché, oblast je velmi těžko přístupná. V průběhu prací nás potkala řada nečekaných událostí. Při vyměřování jsme několikrát takřka šlápli na divoká prasata, která měla svůj přirozený úkryt v ostřici a rákosí. Při bagrování zase kolega v důsledku těžkého terénu „utopil“ třicetitunový bagr. Naštěstí vše dobře dopadlo, podařilo se jej vyprostit a práce mohli pokračovat. Předpokládáme, že je dokončíme ještě v letošním roce,“ doplňuje Francek.
 
V lokalitě revitalizované nivy nad Počernický rybníkem můžete z ptactva již nyní narazit na čápa černého, hvízdáka eurasijského, ledňáčka říčního, lejska bělokrkého či žlunu zelenou. Může se zde také vyskytovat orlovec říční či volavka popelavá. Z dalších živočichů stojí určitě za zmínku skokan hnědý a zelený, několik druhů netopýrů, prase divoké, ondatra pižmová či měkkýš velevrub malířský, který patří mezi kriticky ohrožené druhy v ČR. Vegetaci tvoří zejména různé druhy ostřic, vrb, šejdračka bahenní a původní dubovo-habřinové lesy, které byly v průběhu let dosázeny akáty.
 
Mezi kompenzační opatření, která již byla nebo budou realizována, patří trvalé bariéry, zídky pro plazy, desítky sýkorníků či poštolníků, podložky pro vlaštovky, jiřičky, budky pro sovu pálenou či nory pro ledňáčky a v neposlední řadě i odstranění komunálního odpadu. Kaskády tůní či tůně byly vybudovány v údolí Pitkovického potoka, u Lipan, v nivě u Říčanského potoka, vodoteče budou pak revitalizovány v oblasti Lítožnice.
 
„Když někde přírodě něco vezmeme, musíme jí to jinde vrátit. Aby byl náš přístup udržitelný. Na přírodě a životním prostředí nám záleží. Stejně tak máme zájem na tom, abychom rozvíjeli kritickou dopravní infrastrukturu. Oba přístupy mohou jít ruku v ruce. Není pravda, že to nejde, jak se nám občas snaží někdo podsouvat. Vždy hledáme konsensus a budeme v tomto našem přístupu pokračovat i nadále,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.
 
Výkupy pozemků
 
„Prakticky hned druhý den po získání právní moci územního rozhodnutí loni v červnu jsme začali rozesílat smlouvy vlastníkům pozemků. V rámci první vlny jsme vykoupili 75 % z celkového počtu. Dnes, kdy dobíhá druhá vlna komunikace směrem k vlastníkům těchto pozemků, jsme již na 85 %,“ popisuje aktuální stav výkupů generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.
 
„Výzvy k výkupům pozemků nyní podle zákona také obsahují informaci, že dalším krokem může být vyvlastnění pozemků, ke kterému nás opravňuje legislativa. Je to ale opravdu až ta úplně poslední instance. Vždy vyčerpáme všechny možnosti k tomu, abychom se dohodli. A to platí obecně pro náš přístup k jakékoliv liniové stavby,“ uzavírá mluvčí ŘSD ČR Jan Rýdl.
 
Časová osa přípravy a výstavby úseku Pražského okruhu D1 - Běchovice
 
EIA ZP ÚR SP ZS UP
11/2017 04/2010 07/2020 2023 2023 2024 2027
Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • : Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
 
O úseku Pražského okruhu D1–Běchovice
 
Úsek Pražského okruhu (Dálnice D0) označovaný jako 511 zajistí propojení Běchovic s dálnicí D1. Výstavbou jihovýchodní části Pražského okruhu bude docíleno potřebného spojení dálnic D1 a D11. Realizace úseku 511 patří mezi nejvyšší priority ŘSD ČR v oblasti plánované výstavby dálniční infrastruktury.
 
Data o stavbě:
 
Hlavní trasa Tunely Mostní objekty Mimoúrovňové křižovatky Přeložky a úpravy ostatních komunikací Opěrné zdi a zárubní zdi Protihlukové stěny Přeložky a úpravy inž. sítí
délka: 12 637 m
 
Dubeč
232 m
 
mosty na trase: 5
 
Dubeč
 
Štěrboholská radiála:
délka 1463 m
(kategorie: R 25,5/100)
opěrné: 2
(délka: 184 m)
 
počet: 16
(celková délka: 7800 m)
 
vodohospodářské objekty: 55
 
kategorie: D 34,5/100 (kategorie D 33,5 dle ČSN s rozšířeným SDP) Na Vysoké
394 m
 
nadjezdy: 9
 
Uhříněves
 
silnice I/2: (délka: 731 m)
 
zárubní: 16
(délka: 15 134 m)
 
  objekty elektro: 48
 
    Na větvích MÚK: 2 Říčany
 
silnice III. třídy: 9
(délka: 5027 m)
    objekty trubních vedení: 2
 
    ostatní mosty
mimo hlavní trasu: 3
Lipany
 
Místní komunikace:
1 (délka: 550 m)
 
    drážní objekty: 10
 
    lávky pro pěší a cyklisty: 2 (127 m)   chodníky a cyklostezky:
2 (1260
     
    propustky: 9   polní cesty: 10
 
     
Vizualizace: https://www.youtube.com/watch?v=3w1CvjW9ySM
 
Zpět na výpis článků