Proč je dobré za užití dálnic platit? Pomůže to rozvíjet dopravní infrastrukturu

Proč je dobré za užití dálnic platit? Pomůže to rozvíjet dopravní infrastrukturu
15.1.2022Tiskové zprávy

Od 1. 1. 2022 je platný aktuální přehled zpoplatněných dálnic v ČR. Ve veřejném i mediálním prostoru se vede debata o tom, proč ten který úsek dálnice je či není zpoplatněn, zdali by nově otevírané úseky dálnic měly být či neměly být placené. Představujeme strategii Ministerstva dopravy v této oblasti, aby bylo patrné, čím se naše rozhodování o zpoplatnění či znepoplatnění řídí a jak probíhá. Taktéž nastiňujeme naši vizi pro budoucnost v této oblasti.

Proč je dobré za užití dálnic platit? Pomůže to rozvíjet dopravní infrastrukturu
Seznam, který se objeví v příslušné legislativě pro daný rok (naleznete jej s příslušnou  mapou mimo jiné na webu Ministerstva dopravy či SFDI) vždy vzniká přibližně v polovině předešlého roku na základě plánu otevírání nových dálnic a diskuse s kraji. Na přelomu roku se pak vše vtělilo do patřičné vyhlášky, která je také běžně k dispozici na internetu na webech zaměřených na českou legislativu. Taktéž se před novým rokem průběžně připravuje patřičné dopravní značení a podobně.
 

Proč ten ano, a ten ne?

Při rozhodování ctíme pravidlo, že nové úseky dálnic, které nejsou samostatně izolované od dálniční sítě či neslouží jako jediná alternativa průjezdu městem či obcí, budeme zpoplatňovat, protože cílem zpoplatnění je vybrat dostatek peněz na další rozvoj dopravní infrastruktury (silnic, železnic…), který od nás veřejnost vyžaduje. Platí tedy jednoduché pravidlo: čím více peněz stát získá, tím více bude moci vynaložit na výstavbu, rekonstrukci či vylepšení tuzemské dopravní sítě. 

V současné době je zpoplatněno přes 1000 kilometrů dálnic. Od 1. ledna 2022 byly zpoplatněny nově otevřené úseky dálnic, celkem 70 kilometrů. To vše za maximálně 1500 korun ročně, tedy částku, která je již delší dobu beze změny. Ať už jsou dosavadní argumenty pro a proti zpoplatnění jakékoli, je potřeba v tom udělat pořádek.
 

Normální je za zboží či služby platit, u nadstandardu to platí dvojnásob

Pro rok 2023 připravujeme pravidla, podle kterých dojde v průběhu roku 2022 k přehodnocení všech v současné době platných výjimek ze zpoplatnění dálničních úseků v ČR. Přitom pro rok 2022 platilo pravidlo, že jsme do existujících rozsáhlých výjimek nezasahovali až na úseky, které byly specifické tím, že se jednalo o konečné dojezdové úseky z mimoúrovňové křižovatky (například Sedlice směrem do Hradce Králové a Pardubic), které byly z tohoto důvodu dočasně bez poplatku. Tyto úseky mají alternativu v podobě silnic nižší třídy, které nejsou zpoplatněné.
 

Související informace

V souvislosti s informacemi o zpoplatnění jízdy po dálnicích elektronickou známkou ještě přidáváme aktualitu k mýtu pro nákladní automobily. Od poloviny roku 2022 se současných 1 087 kilometrů zpoplatněných silnic I. třídy rozšíří o dalších 380 kilometrů. Přehled naleznete zde
 
Ministerstvo dopravy oslovilo na konci roku 2020 jednotlivá hejtmanství, aby do 28. února předložily vyhodnocení stávajícího zpoplatnění a navrhly racionalizaci současného (ne)zpoplatnění pro rok 2022. Kraje odpověděly, a následným vyhodnocením informací jsme došli k uvedenému rozšíření.
 
Základním kritériem pro výběr dalších silnic pro zpoplatnění byly především dostatečné intenzity provozu. Dále se jedná o komunikace, ke kterým existuje srovnatelná alternativní trasa po již zpoplatněné silnici I. třídy nebo po dálnici. Od rozšíření zpoplatnění na tyto komunikace si ministerstvo slibuje především to, že tranzitní doprava nebude preferovat nezpoplatněné silnice I. třídy na úkor zpoplatněných. Dalším přínosem je taktéž navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. 


 
Zpět na výpis článků