Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž

Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž
28.2.2024Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou České republiky připravilo druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž
Technologická agentura ČR, která program spravuje, vyhlásila druhou veřejnou soutěž 28. února 2024. Smyslem programu je cílená podpora efektivních řešení uplatnitelných v praxi a jejich prostřednictvím další rozvoj a modernizace dopravního sektoru, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy. Záměrem je proto podpořit projekty, které směřují k výsledkům s aplikačním potenciálem včetně technologických i systémových řešení. 

Návrhy projektů se mohou zaměřovat na zvyšování přístupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti a také rozvoj automatizace či digitalizace. Významným podporovaným tématem je také oblast nízkoemisní a ekologické dopravy. Soutěžní lhůta je od 29. února 2024 v 9:00 do 24. dubna 2024. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury. 

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 22. března 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Další informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na doprava2030@mdcr.cz.

 
Zpět na výpis článků