Ředitelství silnic a dálnic zahájí v červenci Celostátní sčítání dopravy

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v červenci Celostátní sčítání dopravy
24.6.2020Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahájí 12. července Celostátní sčítání dopravy 2020 (CSD). Výstupy z CSD slouží primárně Ministerstvu dopravy, ŘSD ČR a jednotlivým krajům jako podklad pro rozhodovací a plánovací činnosti na svěřených komunikacích, řešení ochrany životního prostředí a pro zajištění celoevropských dopravních cílů. Využívány jsou také pro projektovou a posudkovou činnost.

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v červenci Celostátní sčítání dopravy
Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti je prováděno v pětiletých cyklech. Jarní část sběru dat začíná obvykle v polovině dubna a končí 30. června. ŘSD ČR po dohodě s dodavatelem zakázky, kterým je konsorcium firem pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Brno, přesunulo z důvodu epidemie COVID-19, která nebývale ovlivnila dopravu, jarní část na stejné období příštího roku. 

Na konci května, kdy bylo z aktuálních dat intenzit dopravy zřejmé, že se doprava pomalu vrací do stavu před vyhlášením mimořádných opatření, bylo rozhodnuto, že prázdninová i podzimní část CSD 2020 proběhne v letošním roce. Prvním sčítacím dnem bude neděle 12. července. Sčítání potrvá do konce října.


Tabulka počtu sčítaných sčítacích úseků (SÚ) na jednotlivých kategoriích komunikací: ​
 
kategorie komunikace počet SÚ
dálnice I. třídy 40
dálnice II. třídy 90
silnice I. třídy 1 815
silnice II. třídy 3 150
silnice III. třídy 1 370
celkem 6 465
Počet sčítacích úseků
v roce 2016 – 6 000 
v roce 2020 – 6 465

 
Počet osob sčítačů
CSD 2016 – 4 500
CSD 2020 – předpokládá se podobné množství


Cena za provedení CSD (kritériem výběrového řízení byla nejnižší cenová nabídka):
2016 – 57,0 mil. Kč bez DPH 
2020 – 48,8 mil. Kč bez DPH 


Vývoj intenzity dopravy od roku 2010 do roku 2016
dálnice celkem – nárůst o 11 %
dálnice I. třídy – nárůst o 13 %
dálnice II. třídy (bývalé rychlostní silnice) – nárůst o 7 %

silnice I. třídy – nárůst o 13 %
silnice II. třídy – nárůst o 13 %
silnice III. třídy – nárůst o 13 %


Předpoklad vývoje intenzit dopravy do roku 2020
Z dat automatických sčítačů dopravy byl nárůst intenzity dopravy mezi léty 2016 – 2019 následující:

dálnice celkem – nárůst o 16 %
silnice I. třídy – nárůst o 8 %
silnice II. třídy – nárůst o 5 %
silnice III. třídy – nárůst o 5 %


Foto: TJS Self Drive

 
Zpět na výpis článků