Ředitelství silnic a dálnic zahajuje realizaci zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje realizaci zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem
3.8.2022Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo akci I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění. V rámci stavby dojde k přestavbě současné dvoupruhové komunikace na směrově rozdělený čtyřpruh.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje realizaci zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem
„Potřeba zkapacitnění vychází především ze stávajících vysokých dopravních intenzit a s tím spojených častých dopravních nehod. V úseku totiž dochází k souběhu dvou velmi frekventovaných silnic I. třídy. V rámci stavby dojde k rozšíření stávající silnice o dva jízdní pruhy, které od sebe budou směrově odděleny. Úprav se dočká také mimoúrovňová křižovatka Nový Bor, kde budou doplněny odbočovací a připojovací pruhy. V obci Svor bude místo současné nebezpečné stykové křižovatky vybodována křižovatka okružní. Všechny tyto úpravy přinesou výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,“ představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby budou 3 nové mosty, z toho 2 přes migrační trasy pro zvěř a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Vzhledem k tomu, že je tento úsek místem častých dopravních nehod, kdy kromě nebezpečného předjíždění patří mezi hlavní příčiny také střety se zvěří, bude celý úsek oplocen.Komunikace I/9 je v místě souběhu s I/13 součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina). 
Hlavní trasa: 
  • délka: 3,5 km 
  • kategorie: S 21,5/110, S 13,5/90, S 11,5/90
  • počet všech stavebních objektů: 44
  • zhotovitel: Eurovia, SaM a Integra
  • cena stavby dle smlouvy: 545 mil. Kč bez DPH 
  • předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 239,9 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 89,3 km silnic I. třídy.

 

Zpět na výpis článků