Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11
27.6.2023Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11. Díky nové přeložce, která je situována severně od stávající obytné zástavby, dojde v místě ke zvýšení bezpečnost a plynulost dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Doudleby nad Orlicí na silnici I/11
„Původní trasa silnice I/11 se vyznačovala několika nepřehlednými křižovatkami a procházela skrz obec Doudleby nad Orlicí v těsné blízkosti obytných domů. Díky nové přeložce, která odvede veškerou tranzitní dopravu mimo zastavěné území, dojde k podstatnému snížení hluku a zlepšení životního prostředí v obci. Obec Doudleby projíždělo více než deset tisíc vozidel denně, z toho pětina byla těžká nákladní auta, takže pokles dopravy zde bude opravdu velmi znatelný,“ představil nově zprovozněný obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje v Královehradeckém kraji ještě další dva důležité obchvaty. Jedná se o obchvat Jaroměře na silnici I/33, který bude zprovozněn v příštím roce a obchvat Nové Paky na silnici I/16, který půjde do provozu v roce 2025. Z dálnic se v letošním roce plánuje zahájit realizace stavby D35 Hořice – Sadová, kde již probíhá hodnocení podaných nabídek a D11 Trutnov – státní hranice, kde je v běhu výběrové řízení na zhotovitele. 

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat

  • délka: 2,8 km 
  • kategorie: S 11,5/90
  • počet stavebních objektů: 20
  • zhotovitel: Strabag, Mados
  • nabídková cena: 148 mil. Kč bez DPH 
  • realizace stavby: 2021 – 2023

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 289,6 kilometrů nových staveb. Jedná se o 181,6 km dálnic a 108 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 82,8 km dálnic a silnic I. třídy. Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
 
Zpět na výpis článků