Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/11 z Postřelmova do Chromče

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/11 z Postřelmova do Chromče
9.2.2024Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic ve středu 7. února 2024 zprovoznilo silnici I/11 na trase Postřelmov–Chromeč. Stavba je součástí úpravy uceleného tahu základního komunikačního systému v severní oblasti Olomouckého kraje.

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/11 z Postřelmova do Chromče
Přeložka silnice I/11 řeší nevyhovující stav místní dopravní situace. Zprovoznění znamená výrazné odlehčení obcím včetně zlepšení prostupnosti území.

„V posledních letech se Šumpersko změnilo na největší staveniště v Olomouckém kraji. Obchvat Chromče je kromě svého významu pro místní důležitý též jako součást širšího plánu na zkapacitnění silnice I/11 od Postřelmova do Dolní Lipky na hranicích s Polskem. Stavba také vytváří funkční celek s již zprovozněným obchvatem Bludova na hlavním tahu silnice I/44, který je částí kapacitního napojení Šumperska na dálnici D35 a ze střední části Olomouckého kraje vede do turisticky atraktivních Jeseníků, říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Silnice I/11 je nově vedena volným terénem po nezastavěném území v novém směrovém, výškovém i šířkovém uspořádání. Čtyřkilometrovou trasu tvoří mírné zářezy střídající násypy do výšky přes osm metrů. Přeložka silnice I/11 úzce souvisí s nedávno zprovozněným obchvatem Bludova, stavby na sebe navazují a tvoří spolu jeden celek prospěšný životnímu komfortu i bezpečnosti silničního provozu. Silnice odvede dopravu nejen z Bludova a dalších obcí, ale i ze silnic II. třídy.,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nový úsek Postřelmov – Chromeč představuje první projekt zkapacitnění silnice I/11. Po zprovoznění přeložky přesahující délkou čtyři kilometry bude bývalá silnice I/11 zařazena do kategorie silnic II. třídy (v úseku od křižovatky se silnicí II/369 před obcí Chromeč po okružní křižovatku v Šumperku).

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 242,2 kilometrů nových staveb. Jedná se o 187,6 km dálnic a 54,6 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 128,1 km dálnic a silnic I. třídy.

 
Zpět na výpis článků
Související články