Správa železnic podepsala společné prohlášení k nové trati Drážďany – Praha

Správa železnic podepsala společné prohlášení k nové trati Drážďany – Praha
2.3.2020Média a tiskové zprávy

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda dnes v Drážďanech podepsal společné česko-německé prohlášení o spolupráci a podpoře plánování železniční novostavby Drážďany – Praha. Dalšími signatáři dokumentu jsou Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvo dopravy České republiky, Deutsche Bahn a Svobodný stát Sasko.

Správa železnic podepsala společné prohlášení k nové trati Drážďany – Praha
„Jsem velmi potěšen pokrokem, kterého jsme ve vzájemné spolupráci na projektu nové vysokorychlostní železniční trati mezi Ústím nad Labem a Drážďany dosud dosáhli. Zvláště oceňuji precizní přístup jak ze strany Správy železnic, tak DB Netze. Věřím, že nastolený trend komunikace posune projekt směrem k úspěšným povolovacím procesům a následně k vlastní realizaci. Vize zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Drážďany na 60 minut v kontextu přesunu nákladních vlaků z exponovaného údolí Labe je natolik významnou výzvou pro oba státy, že by bylo velkou chybou ji nevyužít. Věřím, že dnešní podpis naší deklarace pomůže  tohoto cíle dosáhnou,“ uvedl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček.

 „Všechny zúčastněné strany si uvědomují, že nová vysokorychlostní trať mezi metropolemi Saska a Česka patří mezi velmi důležité infrastrukturní projekty. Dnešní podpis společného prohlášení je potvrzením naší snahy o pokračování intenzivní spolupráce při plánování její výstavby,“ prohlásil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

„Dnes společně uvádíme další příklad posílení role železnice v Evropě. Zahájili jsme ambiciózní projekt budoucnosti. Rychlé spojení nabídne nové příležitosti pro spolupráci v oblasti obchodu, vědy a kultury a podpoří mobilitu šetrnou k životnímu prostředí,“ řekl Ronald Pofalla, člen představenstva společnosti Deutsche Bahn zodpovědný za infrastrukturu.

„Sasko potřebuje moderní přeshraniční železniční infrastrukturu, díky které se zlepší napojení na mezinárodní dálkovou dopravu. Nové železniční spojení Drážďany – Praha je dlouhodobý evropský dopravní projekt se zásadním významem pro Svobodný stát Sasko. Již mnoho let usilujeme o realizaci tohoto spojení jakožto důležité brány do jihovýchodní Evropy. Naším cílem je snížení hluku a odlehčení od nákladní dopravy v údolí Labe. Z toho budou mít prospěch obyvatelé, turisté i životní prostředí. Společně s vládou, německými dráhami DB a Českou republikou bude Sasko nadále pokračovat v přípravě projektu,“ uvedl saský premiér Michael Kretschmer.

V textu dokumentu se uvádí, že všechny zúčastněné strany vítají nedávný podpis smlouvy o společném plánování nového železničního spojení Drážďany – Praha mezi společnostmi DB Netz AG, DB Energie GmbH a Správou železnic. Shodují se rovněž na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráci v průběhu dalšího plánování trati s intenzivním zapojením Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Všechny strany i nadále počítají s tím, že pro zajištění všech činností v rámci plánování budou státní rozpočty disponovat požadovanými finančními prostředky.

Signatáři dokumentu dále uvítali fakt, že v letošním roce byla zahájena jednání o státní smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, která řeší výstavbu plánovaného přeshraničního tunelu v Krušných horách. Současně podporují prohloubení vzájemné výměny zkušeností provozovatelů infrastruktury s využitím nových technologií, které budou uplatňovány při přípravě společného projektu i během následného provozu. 

Podpis zmiňované smlouvy o společné projektové přípravě trati Drážďany – Praha v závěru loňského roku byl důležitým stvrzením vzájemné česko-německé spolupráce. Další krokem bude uzavření mezistátní smlouvy, jejíž vypracování a ratifikace se v obou zemích předpokládá v horizontu čtyř let. Její přijetí je nezbytné pro následující fáze projektu – získání stavebního povolení, výstavbu a samotný provoz.    

Pro urychlení projektu Krušnohorského tunelu hrál důležitou roli projekt zaměřený na rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českem. Ten byl součástí programu Evropské unie Interreg, jehož cílem byla podpora přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika. V závěru ledna se uskutečnila závěrečná konference tohoto projektu, který mimo jiné zahrnoval rozsáhlé geologické analýzy a průzkumy koridoru vysokorychlostní trati Drážďany – Praha v několika sledovaných variantách. Existence těchto analýz umožňuje již v rané fázi projektu optimalizovat trasu nové trati podle geologických podmínek a tím předcházet vzniku rizik v průběhu výstavby.

 
Zpět na výpis článků