Správa železnic začne s realizací koncepce zvyšování bezpečnosti na regionálních tratích

Správa železnic začne s realizací koncepce zvyšování bezpečnosti na regionálních tratích
30.11.2020Tiskové zprávy

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda schválil Koncepci zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. Jejím hlavním cílem je snížit pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí, zejména srážek vlaků mezi dopravnami D3, v důsledku lidské chyby. Koncepci Správy železnic odsouhlasila začátkem letošního října pracovní komise Ministerstva dopravy pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Správa železnic začne s realizací koncepce zvyšování bezpečnosti na regionálních tratích
První tratí, kde Správa železnic realizovala úpravy, je trať Nejdek – Potůčky. Nově je celý úsek vybaven počítači náprav a zabezpečovacím zařízením typu DTS (dispečerské traťové stavědlo). Jízdu vlaků do mezistaničních oddílů budou povolovat krycí návěstidla. V případě nerespektování zakazující návěsti vyšle systém povel k zastavení vlaků v příslušném úseku. Celý úsek je ovládán z dispečerského pracoviště v Karlových Varech. Zabezpečení trati bude odpovídat kategorii 2, tedy organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu D3 s doplněním technické podpory funkcí traťového souhlasu. Zařízení se spustí 1. prosince 2020 a poslouží k ověření pro ostatní tratě. Konečným cílem je na této trati dosáhnout kategorie 3. K čemuž v budoucnu dojde díky úpravě již instalovaného zařízení.  

Délka tratí, na kterých se organizuje drážní doprava podle předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy (SŽDC D3), dosahuje 1 751 kilometrů, což je přibližně 18,5 procenta celé sítě Správy železnic. Charakteristická je pro ně menší intenzita provozu, přesto i na nich došlo v uplynulém období ke srážkám vlakům, které si v některých případech vyžádaly i oběti na životech.

Správa železnic proto hledá možnosti, jak zvýšit zabezpečení těchto tratí. „Cílem je, aby navržená řešení byla realizovatelná co nejdříve. Počítáme s instalací zařízení, která budou technicky co nejjednodušší a také ekonomicky přijatelná. Současně zohledníme vybavení vozidel, která se po daných tratích pohybují,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Správa železnic navrhla následující varianty:

1) Přechod na organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu D1 s jedním vlakem na trati – 127 km (7 %)

 •     Určeno výhradně pro tratě, na kterých se v jeden okamžik nachází nejvýše jeden vlak.
 •     Nedojde k žádné úpravě technického vybavení, výjimkou může být doplnění vybavení pro základní rádiové spojení.
 

2) Organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu D3 s doplněním technické podpory funkcí traťového souhlasu – 342 km (19 %)

 •     Sjednávání jízdy vlaků bude podle předpisu D3, s ohlašovací povinností v dopravnách. 
 •     Za výhybkami na výjezdu z dopravny bude umístěno návěstidlo ovládané dirigujícím dispečerem. 
 •     U návěstidel a před lichoběžníkovými tabulkami, které se umisťují před dopravnami, budou instalovány balízy ETCS zajišťující zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí kolem návěstidla.    
 

3) Přechod na organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu D1 se zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním – 889 km (51 %)

 •     Doplní se zabezpečovací, případně i sdělovací zařízení ve zjednodušené formě umožňující dálkové ovládání. 
 •     Nainstaluje se elektronické staniční a traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie.
 •     Přednostně se použije zabezpečení výhybek elektromotorickými přestavníky, povolena bude i instalace samovratných přestavníků výhybek. 
 •     U hlavních návěstidel budou osazeny balízy ETCS, které zajistí zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí kolem návěstidla. 
 •     Tato varianta umožní doplnit pro další zvýšení bezpečnosti systém ETCS úrovně 1 nebo 2 (Level 1, Level 2). 

4) Ponechání organizování a řízení drážní dopravy i nadále podle předpisu D3 – 275 km (16 %)

Zbývajících 127 km (7%) připadá na tratě Číčenice – Volary a Strakonice – Volary. Prvně jmenovaná je z minulosti vybavena tzv. radioblokem a provoz na ní se řídí podle předpisu D4. Druhá byla vybrána pro pilotní projekt zavedení zjednodušeného systému ETCS. 

Při navržení vhodné varianty pro konkrétní tratě se zohlednily:

 • Aktuální dopravní koncept
 • Technický stav a dostupná kabelizace
 •  Doporučení příslušného oblastního ředitelství s ohledem na znalost místních poměrů

Úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na regionálních tratích zahájí Správa železnic ve velkém v příštím roce. Předpokládá se, že celkově vyjdou na 7,4 miliardy korun.  
 
Zpět na výpis článků