Ťok hájil v Lucemburku práva českých dopravců, ministři rozhodnutí o balíčku mobility odložili

Ťok hájil v Lucemburku práva českých dopravců, ministři rozhodnutí o balíčku mobility odložili
8.6.2018Tiskové zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok vystoupil na zasedání evropské rady v Lucemburku k návrhům takzvaného Balíčku mobility, který upravuje otázku vysílání řidičů, přespávání řidičů v kabinách vozidel či přístupu dopravců na evropský trh. Shodu mezi sebou členské státy nenašly a přijetí pozice Rady tak bylo odloženo.

Ťok hájil v Lucemburku práva českých dopravců, ministři rozhodnutí o balíčku mobility odložili

„Je třeba ukončit dlouhé spory o sociálním dumpingu či protekcionistické politice, Česká republika bude nadále vystupovat konstruktivně a snažit se o dialog se západními státy k nalezení kompromisu přijatelného pro všechny,“ řekl na zasedání ministrů Dan Ťok.

Téma vysílání řidičů rozděluje Evropskou unii dlouhodobě. Pro Českou republiku  zůstává prioritou co největší vyjmutí mezinárodní silniční dopravy z pravidel vysílání pracovníků. Případ českého řidiče, který si v Německu vymohl doplacení mzdy na tamější úroveň, může být precedentem pro další žaloby, které mohou mít nakonec dopad i na velké průmyslové podniky, jež si dopravu do zahraničí objednávají.

„Navíc v případě, že budou nová pravidla pro dopravce příliš přísná, povede to k jejich obcházení, například prostřednictvím švarc systému. OSVČ jsou totiž z působnosti návrhů vyjmuty,“ dodává ministr Dan Ťok.

Ministři diskutovali také o konektivitě letecké dopravy, kde se podařilo dosáhnout dohody nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě, které umožní Evropské unii přijímat nápravná opatření v případech, kdy dojde k poškození leteckých dopravců EU ze strany třetích zemí. Mezi další témata jednání patřilo také čerpání nového nástroje na propojení Evropy (CEF II) pro období 2021-2027, ve kterém bylo na dopravní projekty v tomto nástroji vyčleněno 30,6 miliard euro.

Rada se rovněž zabývala právy a povinnostmi cestujících v železniční dopravě, podpoře kombinované dopravy či podporou využití čistých vozidlech ve veřejném sektoru.
 
Zpět na výpis článků
Související články