Světový den obětí dopravních nehod. V ČR jich bylo letos na 400

Světový den obětí dopravních nehod. V ČR jich bylo letos na 400
19.11.2021Tiskové zprávy

V neděli 21. listopadu si svět připomíná oběti dopravních nehod (#WDoR2021). Den vzpomínky na lidi, kteří zemřeli při dopravních nehodách, vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) na třetí neděli v listopadu. WHO uvádí, že v důsledku dopravních nehod celosvětově umírá ročně 1,2 milionů lidí a dalších 50 milionů je zraněno. V České republice zemřelo na silnicích do konce října více než 380 lidí.

Světový den obětí dopravních nehod. V ČR jich bylo letos na 400
„Tento den nám připomíná, že nejde o abstraktní statistiku. Každé číslo představuje lidský život, ztrátu nejbližších lidí, mámy, táty, sourozence, dítěte… Málokdo vnímá, jak drastickým a dlouhodobým zásahem do života celé rodiny je úmrtí nebo těžké zranění způsobené dopravní nehodou. Jak říkají protagonisté dokumentu 13 minut mapujícího příběhy pěti vážných dopravních nehod: Osudná chyba trvá jednu vteřinu. Následky si oběti i viníci nesou celý život,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

V období leden až říjen 2021 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 384 (meziročně o 9 méně, tj. -2,3 %) a těžce zraněno 1 372 osob (meziročně o 248 méně, tj. -15,3 %). V obou sledovaných strategických cílech Strategie BESIP 2021-2030 se jedná o historicky nejnižší hodnoty, zejména významný je pokles u těžce zraněných osob. Je nicméně třeba si uvědomit, že v jarních měsících letošního roku přispěla k menšímu počtu obětí nehod omezení související s pandemií COVIDu.

Letošní světový den obětí dopravních nehod klade důraz na snižování rychlosti. Nižší rychlost má podle WHO potenciál zabránit mnoha úmrtím a vážným zraněním. „V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v ČR v uplynulých 10 měsících letošního roku usmrceno 145 a těžce zraněno 408 osob. S 38% podílem na usmrcených a 30% podílem na těžce zraněných tak stále tato příčina patří v uvedeném kontextu k nejčastějším,“ doplňuje Neřold.

V letošním roce probíhá kampaň Zpomal, dokud není skutečně pozdě, která právě na prioritní oblast č. 1 nové Strategie BESIP 2021-2030, tedy rychlost, klade důraz. Součástí kampaně je dokument Víta Klusáka 13 minut i celá řada kontaktních akcí kampaně, kterých BESIP uspořádal během roku 2021 téměř tři stovky. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.13minut.cz

wfqdwfcwfsv.png
Zranitelní účastníci silničního provozu se letos na všech usmrcených osobách podíleli 47 %, v uplynulých 10 měsících bylo usmrceno 79 motocyklistů (21 %; meziročně o 19 osob více!), 61 chodců (16 %; historicky nejméně, meziročně o 5 méně) a 39 cyklistů (10 %, meziročně o 1 méně). Pokud jde o krajské srovnání, nejvíce usmrcených (58) i těžce zraněných osob (225) bylo v letošním roce evidováno ve Středočeském kraji, s 42 usmrcenými následoval Jihočeský a s 37 usmrcenými Jihomoravský kraj. 

V letošním roce začala nová Akční dekáda pro bezpečnost silničního provozu 2021-2030, během níž hraje #WDoR2021 velmi důležitou roli. Stejně jako každý rok je cílem nejen vzpomenout na oběti a těžce zraněné při dopravních nehodách a jejich rodiny, ale také:
  • ocenit zásadní práci záchranných složek;
  • upozornit na potřebu důsledně zavádět opatření, která snižují počet úmrtí a zranění;
  • zasazovat se o lepší podporu obětí dopravních nehod a jejich rodin;
  • podporovat opatření založená na faktech, která mohou zabránit dalším úmrtím a zraněním v silničním provozu.
V ČR tradici vzpomínkových akcí na oběti dopravních nehod zahájilo již v roce 2004 České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN). Letos se v součinnosti s ČSODN opět konají vzpomínkové akce na několika místech České republiky, viz www.csodn.cz.


[1] World Day of Remembrance for Road Traffic Victims [online]. Dostupné z: https://worlddayofremembrance.org/
[2] České sdružení obětí dopravních nehod [online]. Dostupné z: https://www.csodn.cz/ 
[3] CDV. Dopravní nehody v ČR. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ©2021. Dostupné z: https://nehody.cdv.cz/ 
[4] CDV. VIZE NULA. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ©2021. Dostupné z: https://www.cdv.cz/vizenula Vývoj usmrcených osob vs. předpoklady Strategie BESIP 2021-2030 v období leden-říjen, zdroj: https://www.cdv.cz/vizenula


2222-(1).png
Vývoj těžce zraněných osob vs. předpoklady Strategie BESIP 2021-2030 v období leden-říjen, zdroj: https://www.cdv.cz/vizenula3333-(1).png
Počet usmrcených a těžce zraněných osob v jednotlivých krajích v období leden-říjen 2021, zdroj: https://nehody.cdv.cz/


 
Zpět na výpis článků
Související články