Vyjádření MD k informacím z kontroly NKÚ zveřejněných dne 4. 8. 2014

Vyjádření MD k informacím z kontroly NKÚ zveřejněných dne 4. 8. 2014
4.8.2014Tiskové zprávy

Vyjádření MD k informacím z kontroly NKÚ zveřejněných dne 4. 8. 2014

Obecně:

Kontrola se týká minulého období, nikoliv současného hospodaření v resortu dopravy.  Řadu z těchto pochybení už odhalily vlastní kontroly ministerstva či audit ve spolupráci s ministerstvem financí. Výsledkem je, že se problematické smlouvy postupně ukončují a zakázky se podle pravidel soutěží.

Ke zjištěním na ŘVC:

Vážné problémy v zadávání veřejných zakázkách a hospodaření organizace zjistily na ŘVC kontroly ministerstva dopravy už v letech 2012 a 2013. Kontroly vyústily loni v říjnu v odvolání tehdejšího ředitele, kvůli některým smlouvám dokonce MD a SFDI podaly trestní oznámení na odpovědné pracovníky ŘVC. Nové vedení ŘVC ukončilo s řadou externích dodavatelů spolupráci a přijalo opatření, která letos směřují k úspoře 17 procent nákladů. ŘVC se mimo jiné přestěhovalo ze soukromých prostor do budovy MD a přeneslo některé externě dodávané služby na vlastní zaměstnance.

K poradenství v oblasti kosmických aktivit:

Dotčenou smlouvou se už před časem zabývalo současné vedení ministerstva. K červnu letošního roku byla ukončena a ministr dopravy Antonín Prachař rozhodl, že tyto poradenské služby budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předmětem výběrového řízení. Smlouvy, na které NKÚ poukázal, byly uzavřeny v letech 2010 až 2013. Jejich předmětem byly poradenské služby v oblasti kosmických aktivit, kosmických technologií, družicových systémů a jejich aplikací. MD je gestorem většiny kosmických aktivit v ČR a zbytek koordinuje. Z této pozice zajišťuje mimo jiné členství ČR v Evropské kosmické agentuře (ESA). Přípravy na jednání jednotlivých rad a výborů ESA často vyžadují odborné a velmi specifické znalosti a není udržitelné ani účelné, aby MD dlouhodobě zajišťovalo tuto agendu vlastními zaměstnanci. Právě této specifické oblasti se týká externí poradenství, které bude předmětem soutěže. Smlouvy z let 2010 až 2013 byly uzavřeny s Ondřejem Rohlíkem, který se podílel na vývojových projektech ESA a působí na Fakultě aplikované vědy Západočeské univerzity. Zakázky v sobě zahrnovaly i veškeré náklady na zahraniční pracovní cesty spojené s účastní na zasedáních orgánů ESA. Smlouva s O. Rohlíkem byla standardně zveřejněna v pravidelně aktualizovaném seznamu poradců a poradních orgánů na webu MD.

Zpět na výpis článků