Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy
30.5.2018Tiskové zprávy

Členové Centrální komise Ministerstva dopravy dnes vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních dopravců je vybranou variantou přesunout brněnský železniční uzel k řece. SŽDC ještě zpracuje technicko-ekonomické prověření průjezdnosti nákladní dopravy pro vybranou variantu.

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy
„O řešení železničního uzlu v Brně se už mluví po tři generace a jsem rád, že se konečně domluvil jak kraj s městem, tak členové centrální komise ministerstva, že nejvhodnější je varianta u řeky. Přesun prospěje především městu Brnu a dělá to prostor pro organický rozvoj jeho centra," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Brněnský železniční uzel je v současnosti již přetížený, osobní i nákladní vlaky mají mnohdy problém skrze město projet. V případě vedení vysokorychlostní tratě skrze moravskou metropoli je varianta u řeky výhodnější. Hlavní nádraží se tím sice posune do místa dnešního Dolního nádraží, ale pro další využití železnice je toto řešení většinově vhodnější.

Centrální komisí doporučená projektová varianta je označována jako Varianta A – Řeka. Tato varianta vychází z platného územního plánu Brna a spočívá v řešení průtahu I. tranzitního železničního koridoru ve společném koridoru pro osobní i nákladní dopravu ve stopě stávajícího nákladního průtahu. Stávající osobní průtah je podle této varianty zrušen a hlavní nádraží je nově umístěno přibližně v místě stávajícího Dolního nádraží poblíž řeky Svratky.

Variantu A je možné realizovat ve čtyřech možných alternativách lišících se zapojením trati od Chrlic do hlavního nádraží a uspořádáním tratí od Břeclavi a od Střelic do hlavního nádraží. Každá z konkrétních alternativ v sobě vždy kombinuje jednu možnost zapojení trati od Chrlic a jednu možnost zapojení tratí od Břeclavi a od Střelic.

Centrální komise se rozhodla doporučit variantu Ab, kde je uvažováno zapojení trati od Chrlic stopou stávající Komárovské spojky a následně přimknutím k průtahu I. TŽK. Zapojení trati od Břeclavi a od Střelic je řešeno ve směrovém uspořádání v oblasti obvodu osobního nádraží. Technicky je toto řešení umožněno realizací bezkolizního mimoúrovňového styku obou uvedených tratí v jižní části železničního uzlu Brno. V oblasti hlavního nádraží a v následném úseku ve směru Brno-Židenice jsou navrženy odpovídající úpravy kolejiště.

Podle Centrální komise ministerstva všechny projektované varianty, ať již  varianta A – Řeka, tak varianta B – Petrov, jsou ekonomicky výhodné. Ovšem vyšší riziko úpravy železničního uzlu ve stávajícím uspořádání jsou nutné změny územně-plánovací dokumentace ze strany Brna, což by mohlo ohrozit, oddálit nebo znemožnit celou realizaci železničního uzlu. I z tohoto důvodu komise upřednostnila variantu u řeky.

„Nyní Správa železniční dopravní cesty před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studiu proveditelnosti,“ uvádí Centrální komise ve svém závěru.

Ministerstvo dopravy nyní zpracuje podrobnou zprávu pro vládu, kde popíše výhody vybrané varianty. Náklady na celou přestavbu železničního uzlu jsou dle vybrané varianty Ab zatím odhadovány na 43,1 miliard korun (40,8 mld. železniční část, 2,3 mld. pak tvoří náklady na související městskou infrastrukturu).

Centrální komisi Ministerstva dopravy tvoří zástupci ministerstva, Státního fondu dopravní infrastruktury a k tématu železničního uzlu Brno byli přítomni i zástupci Správy železniční dopravní cesty a primátor města Brna.

Závěr jednání CK:

• Centrální komise konstatuje, že všechny předložené projektové varianty prokazují pozitivní hodnoty EIRR a ENPV.

• Pro konečný výběr varianty je však zcela zásadní riziko nemožnosti realizace akce z důvodu potřeb změn územně-plánovací dokumentace.

• Varianty B tak i přes jejich výhodnost z hlediska finanční analýzy jsou do značné míry ohroženy politickým nesouhlasem se zásadní změnou územně-plánovací dokumentace ze strany města Brna.

• Z těchto důvodů Centrální komise upřednostňuje variantu Ab za předpokladu, že:
o  SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studii proveditelnosti.

o Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před jejím zadáním i v průběhu zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory MD a po dokončení předloženo Centrální komisi k určení dalšího postupu.

o Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD.


 
Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat
 
Související články