Faktury

Faktury

MINISTERSTVO DOPRAVY

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xslx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv
Faktury 2015 xlsx  csv


STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv
Faktury 2015 xlsx  csv

 

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

DRÁŽNÍ INSPEKCE

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

DRÁŽNÍ ÚŘAD

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv 
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

SPRÁVA ŽELEZNIC

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

 

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Uhrazené faktury


Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv

CENTRUM DOPRAVNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Uhrazené faktury

Faktury 2024 xlsx  csv
Faktury 2023 xlsx  csv
Faktury 2022 xlsx  csv
Faktury 2021 xlsx  csv
Faktury 2020 xslx  csv
Faktury 2019 xlsx  csv
Faktury 2018 xlsx  csv
Faktury 2017 xlsx  csv
Faktury 2016 xlsx  csv


Použité zkratky:

ICORG

Identifikační číslo resortní organizace

CISLOFA

Číslo faktury (variabilní symbol)

ICDOD

Identifikační číslo dodavatele

DODAVATEL

Název dodavatele

UCELPLATBY

Účel platby (předmět plnění)

CASTKA

Uhrazená částka vyjádřená v korunách českých

DATVYST

Datum vystavení faktury

DATSPLAT

Datum splatnosti faktury

POLOZKA

Rozpočtová položka

UCETNIID

Spojovací identifikační údaj faktury pro přiřazení rozpočtových položek k faktuře

POZN

Poznámka


Podmínky užití:

Jedná se o volné dílo.


Katalogizační záznam:

Poskytovatel dat – Ministerstvo dopravy

Publikováno – ano

Periodicita publikace – měsíčně

Aktualizace datové sady – vždy k 20. dni kalendářního měsíce

Odpovědný útvar – tiskové oddělení