Mgr. Ján Skovajsa

Mgr. Ján Skovajsa
Kontakt


Kontakt:     sekretariát
Telefon:      225 131 120
E-mail:        sekretariat.930@mdcr.cz 

Profesní informace:
 
  •  
 
2024 -   dosud                      
 
  
  Ministerstvo dopravy

  ředitel Odboru pozemních komunikací
 
  •  
 2016 - 2023

 
 Ředitelství silnic a dálnic

 zástupce ředitele provozního úseku generálního ředitelství;           vedoucí odboru dopravního inženýrství
 
 
  •  
 2010 - 2016 

 
 Ministerstvo dopravy
 zástupce ředitele odboru pozemních komunikací; 
 vedoucí oddělení silničního správního úřadu 
 
  
    Vzdělání:                         
    
          
  • 2003 - 2010                     
 

Univerzita Karlova,  Právnická fakulta, Mgr.                                                                             


Jazykové znalosti:
 
  •  Angličtina   
 aktivní znalost      
 
  •  Němčina  
 aktivní znalost
 
  •  Polština 
 pasivní znalost