Změna údajů o vozidle

Změna údajů o vozidle
12.11.2020 10:37:55|Registr vozidel
Změna údajů o vozidle

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, příp. nakládání s ním.
Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla nebo změnou vlastníka nebo provozovatele (např. změna barvy vozidla, zápis spojovacího zařízení atd.).

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je třeba podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem nebo provozovatelem vozidla. 

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png 
Co s sebou na úřad?

  • žádost o zápis změn údajů
  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
  • technický průkaz, byl-li vydán 
  • osvědčení o registraci
  • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
Pokud žádáte o změnu údajů na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, budete navíc potřebovat:
  • doklad o nabytí této části,
  • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně (v případě přestavby vozidla)

Může ještě nastat situace, že změny údajů se týkají dočasně vyřazeného vozidla z registru silničních vozidel – v takovém případě si s sebou připravte technický průkaz k vyznačení záznamu a čestné prohlášení, že na vozidle nebyly provedeny změny podstatných částí (karoserie, motor).​


Žádost si můžete nachystat také na Portálu dopravy ještě před cestou na úřad.
Predstavujeme-Portal-dopravy.png


krizek.png  Správní poplatek činí 50 Kč za každou změnu.

krizek.png
 Celý úkon se provádí bezodkladně (zejména na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků