Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny

Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny
09.09.2021 22:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení

Vzdání se řidičského oprávnění některé skupiny


Pokud již nehodláte řídit motorová vozidla vybrané skupiny řidičského oprávnění, je možné se této skupiny řidičského oprávnění vzdát. Stačí k tomu vyplnit formulář níže a odevzdat jej společně s řidičským průkazem na jeden z úřadů obce s rozšířenou působností. 

Zároveň je potřeba podat žádost o vydání řidičského průkazu pro skupiny řidičského oprávnění, které si ponecháváte.

Vzdání se řidičského oprávnění je děj nevratný a v případě, že budete chtít v budoucnu řídit motorová vozidla (ke kterým opravňuje řidičské oprávnění skupiny, u níž došlo k vzdání se), je třeba se podrobit výuce a výcviku v autoškole, složit zkoušku a požádat o udělení řidičského oprávnění.
 

Kam se obrátit?

Žádost o mezinárodní řidiský průkaz je nutné osobně a můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

Bez-nazvu-(2).png
 

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu

  • Platný doklad totožnosti
  • Doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky (pokud nemá trvalý pobyt na území České republiky)


Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.

Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

 
U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
  
1.png 2.png
Standardní vydání 200 Kč           do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 
3.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste oznámili vzdání se řidičského oprávnění a podali žádost o vydání řidičského průkazu.


Podrobnosti najdete v těchto předpisech:

paragraf-final.jpg

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.


Autor informace:
Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.cz
 
 
 
 
 


Zpět na výpis článků