Dokumenty

Zrušit filtry

Změny jízdních řádů a kalendáře pro jízdní řády

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 17 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pravidelné změny jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy. Pro období platnosti jízdního řádu vydává Ministerstvo dopravy kalendář jízdního řádu shrnující termíny prázdnin, svátků a změn jízdního řádu ve veřejné dopravě.  

Jízdní řády veřejné dopravy

Jízdní řády veřejné dopravy jsou ve formátu PDF dostupné na adrese: https://portal.cisjr.cz  Aktuální obsah Celostátního informačního systému o jízdních řádech ve strojově zpracovatelných formátech JDF, CSV a XML je dostupný v členění podle následujících kategorií:Veřejná linková doprava: https://portal.cisjr.cz/pub/JDF/JDF.zipVeřejná drážní osobní doprava na dráze speciální, tramvajové...

Mezinárodní osobní doprava

Často kladené dotazy

12 denní pravidlo

Přepravy do států EU: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou se od 4. června 2010 znovu zavedlo tzv. „dvanáctidenní pravidlo“ (možnost odložit čerpání týdenní doby...

Kabotáž v osobní dopravě

Kabotážní přepravou se obecně rozumí silniční nákladní nebo osobní přeprava, kterou provádí dopravce usídlený v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě.   Kabotážní přepravou se obecně rozumí silniční nákladní nebo osobní přeprava, kterou provádí dopravce usídlený v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě. 1. Přepravy v režimu kabotáže s ne-EU státy Obecně...

Režim řidičů

Dopravce musí při přepravách, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 (přepravy vnitrostátní a na území EU) nebo dohoda AETR (přepravy mimo EU) zajistit, aby řidič dodržoval následující doby: Bezpečnostní přestávka (čl. 7): ·       doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení; Po 4...

Mezinárodní autobusová doprava

Linková osobní doprava

Nepravidelná osobní doprava

Celkem dokumentů:1308