Výzva k předložení žádosti o dotaci na přenesený výkon státní správy v oblasti SLZ pro rok 2024

Výzva k předložení žádosti o dotaci na přenesený výkon státní správy v oblasti SLZ pro rok 2024
18.09.2023 8:43:17Úřední deska

Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, usnesením vlády ČR ze dne 21. června 2023 č. 452 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024  a usnesením vlády ČR ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na přenesený výkon státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v roce 2024.
 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků