Evropská unie na železnici - Harmonizované normy

Evropská unie na železnici - Harmonizované normy
Evropská unie na železnici
Evropská unie na železnici - Harmonizované normy

Přehled harmonizovaných norem

 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem vztažných pro provozování dráhy a drážní dopravy

Interoperabilita

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

 Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
 

Sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 345/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Sdělení Komise 2011/C 214/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)

Text s významem pro EHP.
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Lanové dráhy

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1923 ze dne 18. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro lanové dráhy vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424
 
Sdělení Komise 2018/C 114/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie). 
(Text s významem pro EHP).
 
Sdělení Komise 2018/C 114/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie). 
(Text s významem pro EHP)
 
Sdělení Komise 2017/C 435/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 412/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (Text s významem pro EHP)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Sdělení Komise 2015/C 267/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Text s významem pro EHP)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Sdělení Komise 2013/C 268/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Harmonizace rádiového spektra

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/785 ze dne 14. května 2019 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii v Unii a o zrušení rozhodnutí 2007/131/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 3461) (Text s významem pro EHP.)
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. února 2020 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1562 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se pokročilých naváděcích a řídicích systémů pozemního pohybu, primárních přehledových radarů, rozhlasových přijímačů, mezinárodních mobilních telekomunikačních zařízení a pevných rádiových systémů
 

OSTATNÍ

 Prováděcí Rozhodnutí  KOMISE (EU) 2022/910 ze dne 9. června 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu spínačů nízkého napětí, odpojovačů, odpínačů a pojistkových kombinací a pro vnější napájecí zdroje pro mobilní telefony. (Text s významem pro EHP). 

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2273 ze dne 20. prosince 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro laserová zařízení, systémy elektrického pohonu s nastavitelnou rychlostí, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, svítidla, spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP)
 •   Prováděcí rozhodnutí Komise(EU) 2019/1956

•  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1813 ze dne 14. října 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizované normy pro pozemní zařízení pro letadla, jeřáby, těžební nástroje a jiná strojní zařízení vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/27 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 ze dne 18. března 2019 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1801 ze dne 11. října 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616, pokud jde o harmonizované normy pro kovová průmyslová potrubí, příruby a přírubové spoje – šrouby a matice a parní kotle z korozivzdorné oceli

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616 ze dne 27. září 2019 o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1220 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/76, pokud jde o harmonizované normy týkající se bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž požárních výtahů a funkci výtahů při požáru (Text s významem pro EHP)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1196 ze dne 19. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se zařízení pro radarové sondování země a zdí, radiofrekvenčních identifikačních zařízení, rádiových zařízení pro drážní systémy Euroloop, zařízení krátkého dosahu založených na síti, bezdrátových průmyslových aplikací a širokopásmového komunikačního rádiového spoje pro lodní a pobřežní instalace.
 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. února 2020 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU. 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/377 ze dne 2. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (Text s významem pro EHP)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/76, ze dne 26. ledna 2021 o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1835 ze dne 3. prosince 2020 o harmonizovaných normách pro akreditaci a posuzování shody (Text s významem pro EHP)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1779 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektrické napájecí systémy svítidel, svítidla pro nouzové osvětlení, spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, jističe, bezdotykové koncové spínače, zdroje svařovacího proudu a elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/455 ze dne 15. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu přístrojů a spínacích prvků řídicích obvodů a multimediálních zařízení
C/2021/1669
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1630 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení, spotřebičů pro domácnost, elektrického nářadí a podobných přístrojů, elektrických svítidel a podobného zařízení, multimediálních zařízení a spínacích a řídicích přístrojů
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1574 ze dne 28. října 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/450, pokud jde o zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování pro hydroizolační sestavy, vnější tepelně izolační kompozitní systémy, dilatační závěry pro silniční mosty, dřevěné stavební sestavy, výrobky pro zpomalování hoření a další stavební výrobky (Text s významem pro EHP)
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/450 ze dne 19. března 2019 o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1015 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu, laboratorní zařízení pro ohřev materiálů, automatická a poloautomatická laboratorní zařízení pro analýzu a jiné účely, elektrická zařízení se jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení, spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření, topidla pro vytápění místností, elektrické žehličky, nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče, napařovače látek, elektromechanické přístroje řídicích obvodů, přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí

Prováděcí rozhodnutí Komise(EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1863 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o zrušení odkazů na harmonizované normy pro strojní zařízení v Úředním věstníku Evropské unie (Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1680 ze dne 7. října 2019, kterým se opravuje české znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 ze dne 18. března 2019 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Sdělení Komise 2018/C 417/07 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise 2018/C 370/05 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise  2018/C 326/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2018/C 326/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie

Sdělení Komise 2018/C 326/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2018/C 326/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2018/C 281/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise 2018/C 246/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2018/C 246/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
  (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)
  (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2018/C 209/02 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).  

Platí pro Systémy managementu kvality a Environmentální management.
 

 

Sdělení Komise 2018/C 092/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).  Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními harmonizovaných norem. Text s významem pro EHP.
  (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)
  (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
  Platí pro management kvality a enviromentální management.
  (Text s významem pro EHP)
 
Sdělení Komise 2018/C 049/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Text s významem pro EHP.

Sdělení Komise 2018/C 49/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
  (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 435/07 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011).

Sdělení Komise 2017/C 435/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2017/C 435/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

 

Sdělení Komise 2017/C 389/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody  a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 389/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2017/C 379/07 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)


Sdělení Komise 2017/C 344/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2017/C 343/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 298/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP).
Sdělení Komise  2017/C 298/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009. (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP.)
Platí pro  manamegent kvality a posuzování shody. 

Sdělení Komise 2017/C 267/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení 2O17/C 229/02 Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2017/C 183/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Text s významem pro EHP.

Sdělení Komise 2017/C 183/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
Text s významem pro EHP.

Sdělení Komise 2017/C 180/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 149/02 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 118/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 118/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 76/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)
Obsahuje normy pro systémy posuzování kvality, enviromentální management a  posuzování shody.

Sdělení Komise 2017/C 76/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2017/C 76/05 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2017/C 44/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2017/C 011/01 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2017/C 10/02 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2016/C 460/03 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 459/08 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise 2016/C 447/06 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh   (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2016/C 416/03 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2016/C 416/04 v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 548/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2016/C 332/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2016/C 332/03 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) .

 

V Úředním věstníku EU C 293 bylo dne 12. srpna 2016 vyhlášeno:

2016/C 293/01
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

2016/C 293/02
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

2016/C 293/03
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

2016/C 293/04
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

2016/C 293/05
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

2016/C 293/06
Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 249/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 249/02 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 249/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 248/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise 2016/C 209/3 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 209/02 v rámci provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Platí pro systémy managementu kvality, environmentální management, všeobecné požadavky na akreditační orgány

Sdělení Komise 2016/C 173/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)


Sdělení Komise 2016/C 173/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)
(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2016/C 138/3 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 138/2 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 126/4 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 126/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

Tento text zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 126 ze dne 8. dubna 2016, strana 25
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2016/C 054/02 v rámci provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

 

Platí pro:

-  Systémy managementu kvality,

-  Systémy environmentálního managementu.

Sdělení Komise 2016/C 054/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

(Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2016/C 014/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).

Text s významem pro EHP.

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 412/01 v rámci provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Platí pro:
Systémy managementu kvality
Systémy managementu jakosti

Systémy environmentálního managementu  

Sdělení Komise 2015/C 412/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 378/2 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobkůna trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011).  Text s významem pro EHP

Sdělení Komise 2015/C 378/0 3v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobkůna trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie). Text s významem pro EHP

Sdělení Komise 2015/C 335/02 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 335/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2015/C 300/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 226/07 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 226/05 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011)

Sdělení Komise 2015/C 226/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C125/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 125/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 054/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES  (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Oprava sdělení Komise 2015/C 087/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES ( Úřední věstník Evropské unie C 54 ze dne 13. února 2015 )

Sdělení Komise 2015/C 054/02 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP).

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Ustanovení nařízení (EU) č. 305/2011 mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními harmonizovaných norem.

 

Sdělení Komise 2015/C 054/03v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 (Text s významem pro EHP).

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Platí pro:

Systémy managementu kvality

Systémy managementu jakosti

Systémy environmentálního managementu  

 

Sdělení Komise 2015/C 014/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2015/C 014/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 445/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 443/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích (Zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům (v souladu s čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice))

Sdělení Komise 2014/C 443/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích (Stažení zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům)

Sdělení Komise 2014/C 359/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
(Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2014/C 359/01 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 313/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 313/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie. Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2014/C 259/01 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise  2014/C 220/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 149/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 110/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 110/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise  2014/C 76/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích

(Zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům (v souladu s čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice))  

Sdělení Komise 2014/C 76/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích 

(Stažení zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům)

Sdělení Komise 2014/C 76/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 53/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie

Sdělení Komise 2014/C 22/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2014/C 8/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 348/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  

Sdělení Komise 2013/C 348/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  

Sdělení Komise 2013/C 323/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2013/C 319/08 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 297/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 265/07 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení (ES) č. 765/2008, rozhodnutí č. 768/2008/ES, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

(Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice) 

 

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) 

Sdělení Komise 2013/C 186/02 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)  

Sdělení Komise 2013/C 128/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2013/C 128/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob. 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2013/C 128/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Sdělení Komise 2013/C 99/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 74/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009

Pozn. Systémy posuzování jakosti a kvality, environmentálního posuzování a posuzování shody.

 (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Roky vyhlášení 2008 - 2012

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 640/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 350/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 334/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 321/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 321/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 256/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 245/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 233/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise 2012/C 233/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení 

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

Sdělení Komise  2012/C 215/07 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS 

Zveřejnění zvláštních opatření přijatých podle čl. 4 odst. 2 směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 218/08  v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 176/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice

Sdělení Komise 2012/C 159/01  v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 130/01 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 104/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 104/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 104/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 104/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 90/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení 

Sdělení Komise 2012/C 87/01v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 61/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2012/C 61/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

• Sdělení Komise 2011/C 338/01v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

• Sdělení Komise 2011/C 292 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

• Sdělení Komise 2011/C 292 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

• Sdělení Komise 2011/C 288 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 277/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 266/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Text s významem pro EHP)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 256/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 246/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 214/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracování). Text s významem pro EHP.
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 214/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)
Text s významem pro EHP.
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 168/02 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Text s významem pro EHP).
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 118/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP).
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 118/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení  (Text s významem pro EHP).
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 110/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracování)
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 87/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 77/07 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (Text s významem pro EHP) .

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2011/C 59/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS   (Text s významem pro EHP)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2010/C 356/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2010/C 344/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

Sdělení Komise 2010/C 229/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob

Sdělení Komise 2010/C 306//01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Sdělení Komise 2010/ C 284/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované)

Sdělení Komise 2010/C 216/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Sdělení Komise 2010/C 167/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

• Sdělení Komise 2010/C 136/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

Sdělení Komise 2010/C 52/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

V Úředním věstníku EU č. C 71 bylo dne 19. 3. 2010 vyhlášeno :

Sdělení Komise 2010/C 71/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Sdělení Komise 2010/C 71/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

Sdělení Komise 2010/C 71/03 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

Sdělení Komise 2010/C 97/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

Sdělení Komise 2010/C 97/02 v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému

V Úředním věstníku EU C 309 , ročník 2009, bylo dne 18. prosince 2009 vyhlášeno

Sdělení Komise 2009/C 309/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

Sdělení Komise 2009/C 209/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

Sdělení Komise 2009/C 309/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Sdělení Komise 2009/C 293/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Sdělení Komise 2009/C 278/04 v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise 2009/C 263/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

Sdělení Komise 2009/C 226/04 v rámciprovádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Sdělení Komise 2009/C 214/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

Sdělení Komise 2009/C 214/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

Sdělení Komise 2009/C 152/05 v rámci | provádění směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

• V Úředním věstníku EU č. C 126 bylo dne 5. června 2009 vyhlášeno:

2009/C 126/01
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

2009/C 126/02
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

2009/C 126/03
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

2009/C 126/04
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Sdělení Komise 2008/C 280/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES |  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Sdělení Komise 2008/C 280/06 v rámci zavádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Sdělení Komise 2008/C 221/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze  dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětíZpět na výpis článků