Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost

Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost
4. 11. 2016 15:17:59Evropská unie na železnici

Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost

Informace z jednání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost
určené pro odbornou veřejnost

Stručný popis činnosti výboru

Výbor pro interoperabilitu je jedním z velmi důležitých výborů Evropské komise, který má obvykle čtyři zasedání v rámci jednoho kalendářního roku. V průběhu jednání jsou prezentovány dokumenty a zprávy, které jsou výstupem práce jednotlivých pracovních skupin zřízených Výborem. Členské státy mohou v rámci diskuse uplatnit obvykle předem připravené připomínky k jednotlivým bodům zprávy či ke konkrétnímu předloženému dokumentu. Výbor dokumenty netvoří, ale je pouze koordinátorem celého procesu zavádění interoperability ve všech oblastech železničního průmyslu. Na zasedáních převládají informace o postupu prací na právních předpisech a novinkách v oblasti jejich implementace a zprávy o činnosti pracovních skupin, zabývajících se jednotlivými oblastmi.

Ministerstvo dopravy (MD) se zasedání Výboru pravidelně účastní od října 2003. Úloha ministerstva dopravy v procesu implementace a tvorby předpisů je zejména v koordinaci jednotlivých technicky náročných subsystémů interoperability a zajištění vzájemné komunikace mezi českými železničními odborníky. Ministerstvo se přímo nepodílí na přípravě konkrétních Technických Specifikacích Interoperability (TSI). Ty tvoří odborné pracovní skupiny sestavené z expertů železničních společností, manažerů infrastruktury a průmyslu.
 
Dokumenty z jednání Výboru určené pro odbornou veřejnost a zprávy z jednání jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva. Na stránkách Výboru pro interoperabilitu naleznete pouze veřejné, schválené dokumenty a informace. Pracovní materiály (zprávy) podléhají přístupovému jménu a heslu do systému CIRCA, které přiděluje Evropská komise.

Bližší informace o zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnosti železnic Společenství podá Ing. Jindřich Kušnír.

Název Termín Kontakt
50. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 25.-26.11.2008 Ing. Kušnír
49. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 17.-19.9.2008 Ing. Kušnír
48. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 3.-4.6.2008 Ing. Kušnír
47. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 13.-14.2.2008 Ing. Kušnír
46. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 11.-12.10.2007 Ing. Jindřich Kušnír
45. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 13.6.2007 Ing. Jindřich Kušnír
44 zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 26.-27.4.2007 Ing. Jindřich Kušnír
43. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 25.1.2007 Ing. Jindřich Kušnír
42. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 26.-27.10.2006 Ing. Jindřich Kušnír
41. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 20.-21.6. 2006 Ing. Jindřich Kušnír
40. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 23.-24.3. 2006 Ing. Slavomír Pochman
39. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 12.-13.12. 2005 Ing. Radek Čech
38. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 17.-18.10. 2005 Ing. Radek Čech
37. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 12.-13.7.2005 Ing. Radek Čech
36. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 23.-24.6.2005 Ing. Radek Čech
35. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost a Workshop na TSI bezpečnost v železničních tunelech 21. - 22.4.2005 Ing. Radek Čech
34. zasedání výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 22.2.2005 Ing. Radek Čech
33. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 17.12.2004 Ing. Radek Čech
32. zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost 23.11.2004 Ing. Radek Čech
Pracovní skupina TSI 27.-28.9.2004 Ing. Radek Čech
31. zasedání Výboru pro interoperabilitu 1.-2.7.2004 Ing. Radek Čech
Pracovní skupina na ERTMS 15.6.2004 Ing. Radek Čech
Pracovní skupina na TSI 8.6.2004 Ing. Radek Čech
30. zasedání Výboru pro interoperabilitu 22.-23.4.2004 Ing. Radek Čech
Workshop – provozní TSI 2. 4. 2004 Ing. Radek Čech
3. zasedání pracovní skupina ERTMS 24.–25. 3. 2004 Ing. Radek Čech
29. zasedání Výboru pro interoperabilitu 15.-16. 3. 2004 Ing. Radek Čech
Workshop – TSI - hluk, TSI - nákladní vozy, analýzy nákladů a výnosů, TSI-zabezpečovací a sdělovací zařízení, TSI - telematika 8.-10. 3. 2004 Ing. Radek Čech
2. zasedání pracovní skupina ERTMS 17. 2. 2004 Ing. Radek Čech
28. zasedání Výboru pro interoperabilitu 17. 12. 2003 Ing. Radek Čech
1. zasedání pracovní skupina ERTMS 03. 12. 2003 Ing. Radek Čech
27. zasedání Výboru pro interoperabilitu 22. 10. 2003 Ing. Radek Čech

 

Dokumenty, aktuality

 

Národní implementační plán ERTMS (česky , anglicky)

Seznam použitých zkratek

 

 

 Zpět na výpis článků