Počáteční služby systému Galileo: Co je potřeba vědět

Počáteční služby systému Galileo: Co je potřeba vědět
22.03.2017 11:28:33Kosmické aktivity
Počáteční služby systému Galileo: Co je potřeba vědět

 

CO?

Co je to Galileo?

Galileo je, podobně jako americký GPS, globální navigační družicový systém Evropské unie (GNSS), který poskytuje rádiové signály pro navigaci a určování polohy a času. Po úplném dokončení bude systém Galileo nabízet pět druhů služeb: otevřenou službu, veřejnou regulovanou službu, komerční službu, pátrací a záchrannou službu. Bude se rovněž podílet na službě monitorování integrity.

Co jsou to počáteční služby systému Galileo?

Probíhá zavádění systému Galileo, což znamená, že se buduje infrastruktura družic a pozemních stanic. Zahájení počátečních služeb znamená přechod od zavádění a zkušební fáze systému k provozu. Zprovoznění počátečních služeb umožní, aby všechna zařízení hromadné spotřeby, v nichž je zabudována čipová sada kompatibilní se systémem Galileo, jako jsou chytré telefony nebo navigace vozidel, využívala signály systému Galileo pro určování polohy a času a k navigaci.
 
Počáteční služby systému Galileo jsou prvním krokem k plnému provozu. Zavádění systému Galileo bude pokračovat vypuštěním dalších družic. Jejich rozsáhlejší konstelace postupně vylepší výkonnost systému a jeho celosvětovou dostupnost. Konstelace by měla být dokončena do roku 2020.
 
Mezi počáteční služby systému Galileo bude patřit: otevřená služba, veřejná regulovaná služba (PRS) a pátrací a záchranná služba (SAR).

Co je otevřená služba systému Galileo?

Otevřená služba systému Galileo je bezplatná služba hromadné spotřeby k určování polohy a času a k navigaci, kterých lze využívat prostřednictvím čipových sad kompatibilních se systémem Galileo, např. v chytrých telefonech nebo systémech navigace vozidel.

Co je veřejně regulovaná služba?

Veřejně regulovaná služba je k dispozici veřejným orgánům pro účely civilní obrany, pro hasičské sbory, celníky a policii. Tato služba je vysoce spolehlivá a plně kódovaná, takže nabízí veřejným orgánům v případě nouzových či krizových situací, jako jsou např. teroristické útoky, nepřetržitý provoz.

Co je pátrací a záchranná služba systému Galileo?

Pátrací a záchranná služba systému Galileo je evropským příspěvkem k mezinárodnímu systému lokalizace nouzových zařízení „Cospas-Sarsat“. Díky pátrací a záchranné službě systému Galileo dojde k výraznému zlepšení lokalizace nouzových zařízení. Pokud se např. někdo ztratí na moři nebo v horách a aktivuje nouzové zařízení, doba potřebná k jeho lokalizaci se sníží z až tří hodin na pouhých deset minut. Lokalizace nouzového zařízení bude navíc daleko přesnější, až na rozsah 5 km – v současnosti je to 10 km.


Co je prohlášení o počátečních službách systému Galileo?

Prohlášením o počátečních službách systému Galileo Evropská unie oznamuje, že družice a pozemní infrastruktura systému Galileo jsou provozuschopné. Podmínky poskytování počátečních služeb systému Galileo a jejich očekávaný výkon (přesnost atd.) a dostupnost byly zveřejněny na internetových stránkách Evropského střediska služeb: www.gsc-europa.eu.


Jaké jsou výhody počátečních služeb systému Galileo pro koncového uživatele?

Počáteční služby systému Galileo jsou plně interoperabilní s GPS a jejich kombinovaným užitím dosáhne koncový uživatel řady výhod. Družice Galileo fungují ve spojení s GPS, tudíž bude k dispozici více družic – pro koncového uživatele to znamená přesnější a spolehlivější lokalizaci. Zpřesnění polohy, které systém Galileo přinese, zlepší především navigaci ve městech, kde mohou vysoké budovy často blokovat signály z družice.
 
Přesné stanovení času systémem Galileo rovněž umožní pružnější synchronizaci bankovních a finančních transakcí, telekomunikačních a energetických distribučních sítí, díky čemuž budou moci účinněji fungovat – jedná se o často přehlížený, ale nesmírně důležitý úkol.
 
Galileo v neposlední řadě přispěje k záchraně životů. Pátrací a záchranná služba systému Galileo sníží čas potřebný k zaměření nouzových zařízení z až tří hodin na pouhých deset minut. Přesněji bude také stanovena poloha nouzových zařízení a lidé, kteří se ztratí na moři nebo v horách, se tudíž dočkají záchrany rychleji.
 

Jaké přístroje umožňující využívání systému Galileo jsou nyní na trhu?

Trh je na systém Galileo připraven. V roce 2010 existovali pouze tři výrobci čipových sad kompatibilních se systémem Galileo. Dnes takové čipové sady vyrábí 17 společností, což představuje více než 95 % celosvětové nabídky.
 
Patří sem:
  • Hlavní výrobci čipových sad, jako jsou společnosti Broadcom, Mediatek, STM, Intel, Qualcomm a uBlox.
  • Qualcomm, společnost s vedoucím postavením na trhu čipů do chytrých telefonů, jako je Snapdragon, již do svých přístrojů Galileo zabudovává, což znamená, že řada chytrých telefonů je již na tento systém připravena.
  • Společnost STM, hlavní evropský výrobce čipových sad v automobilovém odvětví, oznámila výrobu čipů pro telematické a navigační systémy do vozidel kompatibilních se systémem Galileo s názvem Teseo. 
V září 2016 uvedl španělský výrobce mobilních telefonů BQ na trh první chytrý telefon kompatibilní se systémem Galileo navržený v Evropě.
 
Kromě toho najdete do konce roku 2018 systém Galileo ve všech typech nově schválených vozidel prodávaných v Evropě vybavených systémem tísňového volání eCall.
 
Rozrůstající se seznam zařízení a čipových sad kompatibilních se systémem Galileo, které jsou v současnosti dostupné, najdete na adrese www.useGalileo.eu.

Jaký socioekonomický dopad bude mít systém Galileo?

Přínosy systému Galileo lze změřit jejich socioekonomickým dopadem na uživatele, společnost a životní prostředí.
 
Uživatelé budou moci využívat spolehlivějšího a přesnějšího určování polohy, což vylepší jejich navigaci především ve městech a zastavených oblastech. Prvky, jako je pátrací a záchranná služba systému Galileo a její integrace do systému eCall, zkrátí dobu reakce záchranných složek v případě katastrofy či nehody.
 
Přesné stanovení času systémem Galileo rovněž umožní pružnější synchronizaci bankovních a finančních transakcí a také transakcí v rámci telekomunikačních a energetických distribučních sítí, které pohánějí světovou ekonomiku.

 

Využití satelitní navigace napomohlo růstu světové ekonomiky, zejména v odvětvích, jež využívají špičkových technologií, a odborníci předpokládají, že do roku 2019 dojde na celosvětovém trhu satelitních navigací k více než 8% růstu. Očekává se, že vyšší spolehlivost, kterou přinese Galileo jakožto třetí globální systém vedle GPS a GLONASS, umožní vznik řady nových aplikací a služeb, které budou využívat spolehlivější lokalizace, a povede k dalšímu hospodářskému růstu v Evropě i jinde.
 
Agentura pro evropský GNSS (GSA) provedla další posouzení, jež ukazuje významné přínosy využívání systému Galileo a GNSS pro hospodářství a životní prostředí v nadcházejícím desetiletí; najdete je na stránkách GSA: www.gsa.europa.eu.


Jak bude Galileo fungovat?

Z měření stávajících navigačních signálů systému Galileo vyplývá, že fungují výborně. Dosažitelná přesnost závisí na řadě faktorů, mimo jiné na počtu družic a optimalizaci systému. Očekáváme tedy, že výkonnost počátečních služeb bude alespoň tak dobrá jako u GPS a zvýší se až s dokončením systému Galileo, k němuž dojde do roku 2020. Další podrobnosti o výkonu (přesnosti atd.) a dostupnosti byly zveřejněny na internetových stránkách Evropského střediska služeb: www.gsc-europa.eu.
 
Profesionálním a náročnějším uživatelům vybaveným příslušnými přijímači poskytne systém Galileo díky dalším volně dostupným signálům využívajícím jiných frekvencí ještě lepší výkon.

 Kdy?


Od kdy budou počáteční služby systému Galileo dostupné?

V nejbližší době bude oznámen termín zahájení počátečních služeb systému Galileo.


Od kdy se očekává dostupnost všech služeb systému Galileo?

Všechny služby systému Galileo budou dostupné po dokončení konstelace družic a pozemní infrastruktury, k němuž by mělo dojít do roku 2020. Bude tak umožněna plná výkonnost systému Galileo a jeho maximální dostupnost.

Kdy budu moci začít využívat systému Galileo na svém mobilním telefonu?

Všichni hlavní výrobci čipových sad do chytrých telefonů jako Qualcomm, Broadcom, Intel a Mediatek vyrábí či hodlá vyrábět produkty kompatibilní s tímto systémem a první chytré telefony umožňující využívat tohoto systému se na trhu objevily na podzim 2016. Mnoho dalších výrobců půjde v jejich stopách. Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu budou moci systému Galileo, ale také jiných globálních satelitních navigačních systémů, využívat všechny chytré telefony a navigace.


Kdy budu moci začít využívat systému Galileo ve svém autě?

Od dubna 2018 budou všechny typy nově schválených vozidel prodávaných v Evropě kompatibilní se systémem Galileo – jednou z jejich povinností totiž bude dodržovat nařízení EU o systému tísňového volání eCall. Navigace do vozidel kompatibilní se systémem Galileo se začnou na trhu objevovat v roce 2017.
 

Kde?


Kde mohou společnosti získat informace, které jim pomohou vyvíjet produkty a služby využívající signálů systému Galileo?

Veškeré informace týkající se vývoje produktů a služeb kompatibilních se systémem Galileo jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského střediska služeb pro GNSS. Kontaktní údaje naleznete zde: www.gsc-europa.eu
 

Jak?

Jak zjistím, zda je můj telefon či navigace kompatibilní se systémem Galileo?

Seznam čipových sad a chytrých telefonů kompatibilních se systémem Galileo najdete zde: www.useGalileo.eu. Tento seznam bude aktualizován, protože počet takových zařízení se neustále zvyšuje!


Kolik budu za počáteční služby systému Galileo platit?

Počáteční služby systému Galileo budou bezplatné a bude tomu tak i poté, co systém přejde k plnému provozu.
 

 

Kdo?


Kdo poskytuje počáteční služby systému Galileo?

Za program Galileo nese hlavní odpovědnost Evropská komise, avšak poskytováním počátečních služeb je pověřena Agentura pro evropský GNSS (GSA).
 
Na základě pověření Evropské komise je za zavedení systému a poskytování technické podpory při jeho provozu odpovědná Evropská kosmická agentura (ESA).


Kde se mohu o počátečních službách systému Galileo dozvědět více?

Všichni uživatelé systému Galileo se mohou obracet na Evropské středisko služeb pro GNSS. Technickou podporu Evropského střediska služeb nejdete zde: http://www.gsc-europa.eu.


 
 

Zpět na výpis článků