Výkladové stanovisko Ministerstva dopravy ke změně č. 10/ČR leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání