Rozpočet MD za rok 2012

Rozpočet MD za rok 2012
13.04.2011 14:04:04Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjejí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2012 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2012 je dán souhrnnými ukazateli:

  • Příjmy celkem 9 666 346 tis. Kč
  • Výdaje celkem 38 731 671 tis. Kč

v tom:
běžné výdaje 10 567 611 tis. Kč
kapitálové výdaje 28 164 060 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2012 - viz příloha

Plné znění schváleného rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2012 - viz příloha

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků