Kontrolní a dozorová činnost

Kontrolní a dozorová činnost
Kontrolní a dozorová činnost

Kontrolní činnost

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je k dispozici zde.
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je k dispozici zde.
Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je k dispozici zde.
Informace o výsledcích kontrol za rok 2014 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je k dispozici zde.

 

Pověření k výkonu státního dozoru

Dnem 1. února 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek (viz příloha). Touto vyhláškou došlo ke změně vzorů průkazů používaných krajskými a obecními úřady k výkonu některých kontrolních činností - podrobné informace viz příloha.


Pověření prohlášená Ministerstvem dopravy za neplatná z důvodu jejich ztráty či odcizení budou uveřejňována zde. Oznámení o neplatnosti těchto pověření je zveřejňováno také ve Věstníku dopravy.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků