Regulační opatření

Regulační opatření
Krizové řízení MD

Regulační opatření

 

Regulační opatření jsou součástí systému hospodářských opatření pro krizové stavy a o jejich použití rozhoduje vláda. Ministerstvo dopravy odpovídá, jako ústřední správní úřad, za řádnou přípravu činností, které umožňují regulační opatření uskutečnit.

Za krizových stavů lze v resortu dopravy přijímat jak regulační opatření, která stanoví obecně závazné právní předpisy pro běžnou situaci, tak regulační opatření stanovená krizovými zákony.

Katalog regulačních opatření v dopravě přijímaných za krizových stavů (dále jen „ROD-KS“) obsahuje všechna regulační opatření využívaná v resortu dopravy za běžné situace a regulační opatření stanovená odstavcem 2b § 21, odstavcem 1c § 22 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy - viz příloha.

Metodika způsobu přijímání regulačních opatření v dopravě za krizových stavů (dále jen Metodika) je obecným metodickým návodem určeným pro věcně příslušné orgány krizového řízení v dopravě, které se podílí na přípravě a přijetí regulačních opatření v dopravě přijímaných za krizových stavů. Cílem Metodiky je sjednotit postup těchto orgánů a zabezpečit na všech úrovních krizového řízení vzájemnou provázanost činnosti spojených s přijímáním regulačních opatření - viz příloha.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků