Podmínky vydávání Věstníku dopravy

Podmínky vydávání Věstníku dopravy
Věstníky dopravy
Ministerstvo dopravy vydává Věstník dopravy (VD) od 24. dubna 2013 pouze v elektronické podobě. Tato podoba je také jediným relevantním zdrojem informací z rezortu Ministerstva dopravy. Ostatní mutace Věstníku dopravy mají pouze informativní charakter.

Podmínky vydávání Věstníku dopravy

V roce 2020 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
 
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
10. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 1. května, 29. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 18. září, 16. října, 13. listopadu, 11. prosince.
 
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních dnů od uzávěrky.
 
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
 
Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.


Zpět na výpis článků