Námořní legislativa ČR a EU

Námořní legislativa ČR a EU
Námořní legislativa
1. Úmluva č. 181/1928 Sb. týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích
Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 28.03.1928 Účinnost od: 25.05.1928
Uveřejněno v č. 63/1928 Sbírky zákonů na straně 1061
 
2. Úmluva č. 64/1932 Sb. o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaná v Ženevě dne 9. prosince 1923
Schváleno (Vydáno): 09.12.1923  Účinnost od: 09.10.1931
Uveřejněno v č. 25/1932 Sbírky zákonů na straně 281
 
3. Úmluva č. 194/1934 Sb. (anglicky) o označování váhy na velkých břemenech dopravovaných na lodích (Úmluva MOP č. 27)
Schváleno (Vydáno): 21.06.1929  Účinnost od: 26.03.1935
Uveřejněno v č. 68/1934 Sbírky zákonů na straně 701
 
4. Vyhláška č. 32/1935 Sb. ministra zahraničních věcí o složení dalších ratifikačních a přístupních listin k Úmluvě o mezinárodním režimu námořních přístavů se Statutem, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923
Schváleno (Vydáno): 13.02.1935  Účinnost od: 05.03.1934
Uveřejněno v č. 13/1935 Sbírky zákonů na straně 58
 
5. Vyhláška č. 68/1955 Sb. ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
Schváleno (Vydáno): 20.10.1955  Účinnost od: 18.09.1955
Uveřejněno v č. 36/1955 Sbírky zákonů na straně 281
 
6. Vyhláška č. 25/1968 Sb.   ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
Schváleno (Vydáno): 22.01.1968  Účinnost od: 05.03.1967
Uveřejněno v č. 9/1968 Sbírky zákonů na straně 0063
 
7. Vyhláška č. 129/1969 Sb.  ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
Schváleno (Vydáno): 22.09.1969 Účinnost od: 16.09.1969
Uveřejněno v č. 43/1969 Sbírky zákonů na straně 0443
 
8. Vyhláška č. 128/1973 Sb.  ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
Schváleno (Vydáno): 11.09.1973  Účinnost od: 17.06.1973
Uveřejněno v č. 33/1973 Sbírky zákonů na straně 0456
 
9. Vyhláška č. 30/1986 Sb.    ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
Schváleno (Vydáno): 13.01.1986  Účinnost od: 06.10.1983
Uveřejněno v č. 8/1986 Sbírky zákonů na straně 0201
 
10. Sdělení č. 432/1991 Sb.  (anglicky) Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (Úmluva MOP č. 163)
Schváleno (Vydáno): 08.10.1987  Účinnost od: 11.01.1991
Uveřejněno v č. 82/1991 Sbírky zákonů na straně 2014
 
11. Sdělení č. 445/1991 Sb.  (anglicky) Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (Úmluva MOP č. 164)
Schváleno (Vydáno): 08.10.1987  Účinnost od: 11.01.1991
Uveřejněno v č. 84/1991 Sbírky zákonů na straně 2056
 
12. Sdělení č. 462/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu  s omamnými a psychotropními látkami
Schváleno (Vydáno): 20.12.1988  Účinnost od: 02.09.1991
Uveřejněno v č. 89/1991 Sbírky zákonů na straně 2192
 
13.  Sdělení č. 220/1993 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 11.03.1993  Účinnost od: 11.03.1993
Uveřejněno v č. 53/1993 Sbírky zákonů na straně 1084
 
14.  Sdělení č. 52/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
Schváleno (Vydáno): 01.11.1974  Účinnost od: 18.08.1980
Registrováno v částce 10/1995  na straně 518
Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy a do Protokolu dnem 1.1.1993;

15.  Sdělení č. 53/1995 Sb.  Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978
Schváleno (Vydáno): 07.07.1978  Účinnost od: 28.04.1984
Registrováno v částce 10/1995  na straně 518
Pozn.: sukcese ČR do Úmluvy dnem 1.1.1993;
Dne 21.8.2015 byla ve Sbírce (částka 28) pod čísly 45/2015 Sb.m.s a 46/2015 Sb.m.s publikována oznámení o přistoupení a plné znění Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978,. ve znění tzv. Manilských změn z r. 2010 v jazyce anglickém i českém.

16.  Sdělení č. 71/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
Schváleno (Vydáno): 17.02.1978  Účinnost od: 01.01.1993
Registrováno v částce 14/1995  na straně 858
 
17.  Sdělení č. 263/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
Schváleno (Vydáno): 20.10.1972  Účinnost od: 15.07.1977
Registrováno v částce 68/1995  na straně 3654
 
18.  Sdělení č. 253/1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
Schváleno (Vydáno): 23.06.1969  Účinnost od: 10.04.1974
Registrováno v částce 66/1995  na straně 3592
 
19.  Sdělení č. 105/1996 Sb.  Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky  k  Úmluvě o  Mezinárodní námořní organizaci ( IMO ), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
Schváleno (Vydáno): 06.03.1948  Účinnost od: 18.06.1993
Uveřejněno v č. 34/1996 Sbírky zákonů na straně 1156
 
20.  Sdělení č. 193/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
Schváleno (Vydáno): 31.03.1978  Účinnost od: 01.07.1996
Uveřejněno v č. 57/1996 Sbírky zákonů na straně 2171
 
21.  Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu 
Schváleno (Vydáno): 10.12.1982  Účinnost od: 21.07.1996
Uveřejněno v č. 71/1996 Sbírky zákonů na straně 3002.
 
22.  Sdělení č. 241/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Schváleno (Vydáno): 28.07.1994  Účinnost od: 28.07.1996
Uveřejněno v č. 71/1996 Sbírky zákonů na straně 3102
Pozn.: Dohoda předběžně prováděna od 16.11.1994;
 
23.  Sdělení č. 232/1998 Sb. (anglicky) Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o průkazech totožnosti námořníky (Úmluva MOP č. 108)
Schváleno (Vydáno):6.8.1996  Účinnost od: 6.8.1997
Ve Sbírce zákonů dosud neuveřejněno.
 
24.  Zákon č. 61/2000 Sb.(znění od 1.7.2015) Parlamentu České republiky o námořní plavbě
Schváleno (Vydáno): 24.02.2000  Účinnost od: 01.07.2000
Uveřejněno v č. 22/2000 Sbírky zákonů na straně 1236
 
25.  Vyhláška č. 271/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
Schváleno (Vydáno): 27.07.2000 Účinnost od: 02.09.2000
Uveřejněno v č. 79/2000 Sbírky zákonů na straně 3778
 
26.  Vyhláška č. 272/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
Schváleno (Vydáno):  27.07.2000 Účinnost od: 02.09.2000
Uveřejněno v č. 79/2000 Sbírky zákonů na straně 3780
 
27.  Vyhláška č. 277/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)
Schváleno (Vydáno): 02.08.2000 Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 81/2000 Sbírky zákonů na straně 3867
 
28.  Vyhláška č. 278/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Schváleno (Vydáno): 02.08.2000 Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 81/2000 Sbírky zákonů na straně 3869
 
29.  Vyhláška č. 315/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
Schváleno (Vydáno): 25.08.2000 Účinnost od: 29.09.2000
Ve znění z roku 2013
 
30.  Vyhláška č. 378/2000 Sb. (anglicky) Ministerstva dopravy a spojů o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
Schváleno (Vydáno): 09.10.2000 Účinnost od: 30.10.2000
Uveřejněno v č. 104/2000 Sbírky zákonů na straně 4898
 
31.  Nařízení č. 412/2000 Sb. (anglicky) vlády České republiky o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
Schváleno (Vydáno): 01.11.2000 Účinnost od: 01.12.2000
Uveřejněno v č. 116/2000 Sbírky zákonů na straně 5350
 
32.  Vyhláška č. 112/2015 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
nahrazuje od 1.7. 2015 vyhlášku č. 450/2000 Sb.

33.  Vyhláška č. 336/2005 Sb.  Ministerstva dopravy o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práce na lodi ze dne 7. 12. 2015 nahrazuje vyhlášku č 25/2001 Sb.

34. Sdělení č. 240/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu
Účinnost pro ČR od: 21.06.1996


Vybrané předpisy EU

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES.  Text s významem pro EHP.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. září 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
  Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1206 ze dne 30. dubna 2021, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji, pokud jde o použitelnou normu pro laboratoře využívané subjekty posuzování shody pro lodní výstroj (Text s významem pro EHP)

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (Text s významem pro EHP)
3. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/89 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodu, která má být použita pro výpočet dostatečné vyhrazené skladovací kapacity (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/414 ze dne 9. ledna 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o určení konkrétních položek lodní výstroje, pro něž může být výhodné používání elektronického identifikátoru (Text s významem pro EHP.)

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 15. srpna 2019). Použije se ode dne 15. srpna 2025.

6. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Text s významem pro EHP)

7. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158 ze dne 22. června 2021 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170 (Text s významem pro EHP)

8. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1211 ze dne 22. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (Text s významem pro EHP)

9. Oznámení Komise C/2020/7036
 Pokyny k prosazování povinností podle nařízení EU o recyklaci lodí, pokud jde o soupis nebezpečných materiálů u plavidel provozovaných v evropských vodách (2020/C 349/01)

10. Sdělení komise "Víceletý prováděcí plán pro evropské prostředí jednotného námořního portálu" (2021/C 299/03) 
 

Zpět na výpis článků