Souhrn formulářů pro námořní rejstřík

Souhrn formulářů pro námořní rejstřík
15.11.2016 14:14:27Námořní jachty

NÁHLED DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR

 

Odbor plavby upozorňuje vlastníky námořních jachet na povinnost roční platby podle nařízení vlády č. 421/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky. Zde otevřete plné znění dokumentu. (14.2.2011)

 

 

Další Informace v této sekci budou postupně zaměřeny k registraci obchodních námořních lodí.

Informace k registraci námořních a rekreačních jachet jsou nyní prioritně umístěny v sekci "Jachtaři",

zde jsou ponechány pro snadnější orientaci po přechodnou dobu. (11.10.2010)

 

• Informace žadatelům o zápis (změnu zápisu) námořní jachty do námořního rejstříku ČR(12.01.2011)
  
• Informace o podmínkách zápisu rekreační jachty do evidence rekreačních jachet (20.10.2005)
  
• Informace o ročních poplatcích za právo plout pod státní vlajkou ČR (27.10.2006)
  
• Poučení o hlášení nehody pro případ výmazu z NR ČR vlastníkem nebo provozovatelem(30.01.2008)
  
• Seznam dokladů potřebných pro zápis námořní jachty do námořního rejstříku (20.10.2005)
  
• Seznam dokladů potřebných pro výmaz námořní/rekreační jachty (20.10.2005)

• Žádost o zápis/výmaz/změnu/ povolení pro námořní jachty (21.01.2008)
  
• Žádost o zařazení rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet/výmaz/změna (20.10.2005)

• Žádost o registraci nouzové bóje EPIRB 406 MHz (10.12.2009)

 

• Hlášení o nehodě (20.10.2005)

• Požadované technické vybavení jachty (20.10.2005)

• Tabulka odstraňování odpadů z jachet na moři (20.10.2005)

 

 Záznam o kontrole námořní a rekreační jachty (09.02.2007)Zpět na výpis článků