Turecko

Turecko
13.02.2019 10:54:06Informace k vybraným zemím


Turecko – Informace k liberalizovaným přepravám

Tímto sdělujeme, že na základě jednání česko – turecké Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu se s platností od 1.6.2019 nevyžadují jednorázová povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu anebo povolení CEMT pro přepravy nákladů motorovými vozidly, jejichž dovolená celková hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 6 tun, nebo jejichž užitečná hmotnost, včetně přívěsů, nepřesahuje 3,5 tuny.
 

Turecko – Informace k použití třetizemního povolení

Tímto informujeme, že při jednání česko – turecké Smíšené komise pro mezinárodní silniční dopravu, které se uskutečnilo v dubnu 2015, byla diskutována problematika týkající se stanovení druhu přepravy (bilaterální, třetizemní) a v souvislosti s tímto rovněž i neuznávání jednorázových povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu na tureckých hraničních přechodech. Toto se vztahuje zejména na přepravy, při kterých se liší místo nakládky/vykládky od příjemce/odesílatele uvedených na mezinárodním nákladním listu CMR. Ve výše uvedeném případě je doporučeno použití třetizemního povolení.

Za účelem určení typu přepravy mohou být na hraničních přechodech kontrolovány kromě mezinárodního nákladního listu CMR rovněž další dokumenty, jako například karnet TIR, vývozní doprovodný doklad a faktura za převážené zboží.


Časová omezení týkající se přeprav prováděných na základě povolení CEMT na území Turecka

Tímto upozorňujeme dopravce na časová omezení, jež jsou v platnosti pro provozování přeprav na základě povolení CEMT na území Turecka. Limity pro jednotlivé státy jsou součástí přiložené tabulky: Tabulka časových omezení pro přepravy na základě povolení CEMT. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že časový limit je počítán od konkrétní hodiny výstupu z Turecka.

Příklad: ČR dopravce vyloží náklad v Turecku, z Turecka jede naložit např. do Maďarska, po nakládce v Maďarsku jede zpět do Turecka – v případě, že na výstupu z Turecka překročil řidič státní hranice dne 03. 06. 2014 v 10:00, je dle tabulky časových omezení oprávněn v případě Maďarska opětovně vstoupit na území Turecka po 4 dnech resp. po uplynutí 96 hodin od výstupu z Turecka, tedy dne 06. 06. 2014 v 10:00 hod.

Dále sdělujeme, že od 1. září 2013 je v platnosti na území Turecka nová legislativa týkající se provádění tranzitních přeprav, resp. poplatků vybíraných za nedodržení podmínek souvisejícími s těmito přepravami – (Komuniké o tranzitu poplatků vybíraných vozidel s dočasnou nebo cizí státní poznávací značkou – čl. 6).Zpět na výpis článků