Historická a sportovní vozidla

Historická a sportovní vozidla
Registrace vozidel

Registrace historických a sportovních vozidel

Od 1. července 2006 ustanovením § 79a a § 79b zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., byla přenesena působnost registru historických vozidel z Ministerstva dopravy na obecní (městské) úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech krajů, ve Středočeském kraji na Městský úřad v Kolíně a v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.
Ministerstvo dopravy vydalo k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. vyhlášku č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, Sbírka zákonů – částka č. 111, která nabyla účinnosti dnem vydání, tj. dne 14. července 2006.
Nové tiskopisy „Žádost o provedení testování historického vozidla“ a „ Žádost o provedení testování sportovního vozidla“ je možné si vyzvednout na nových registračních místech.


 

Registrační místa

 

Kraj Úřad Adresa Telefon Internet
Praha Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravně správních činností - registr vozidel pracoviště Plzeňská 215b, Praha 5 - Motol (objekt stanice technické kontroly) 257 225 932
257 225 933
www.praha-mesto.cz
Jihomoravský Magistrát města Brna, odbor dopravy Kounicova 67
601 67  Brno
542 174 023
542 174 249
542 174 208
www.brno.cz
Jihočeský Magistrát města Českých Budějovic Nám. Př. Otakara II. č. 1
370 92  České Budějovice
386 804 412
386 804 428
www.mestocb.cz
Pardubický Magistrát města Pardubic, odbor dopravy Nám. Republiky 12
530 02  Pardubice,
pracoviště Průmyslová 381, Černá za Bory (objekt stanice technické kontroly)
466 859 370
466 859 372
www.město-pardubice.cz
Královéhradecký Magistrát města Hradce Králové, správní odbor Československé armády 419
502 00  Hradec Králové,
pracoviště Československé armády 216, Gayerova kasárna - Kavalír B
495 707 829
495 707 831
495 707 833
www.mmhk.cz
Vysočina Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy Masarykovo nám. 1
586 28  Jihlava
567 167 773
567 167 774
567 167 775
www.jihlava.cz
Karlovarský Magistrát města Karlových Varů, odbor dopravy Moskevská 21
361 20  Karlovy Vary, pracoviště U spořitelny 2
353 118 674
353 118 672
www.mmkv.cz
Liberecký Magistrát města Liberce, odbor dopravy nám. Dr. Ed. Beneše 1
460 59  Liberec 1,
pracoviště nám. Dr. Ed. Beneše (budova bývalé pošty)
485 243 845 www.liberec.cz
Olomoucký Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel Kosmonautů 10
779 00  Olomouc
585 510 666
585 510 671
585 510 659
www.olomouc.eu
Plzeňský Magistrát města Plzně, odbor registru vozidel a řicičů Škroupova 5
306 32  Plzeň,
pracoviště U Borského parku 20 (do 18.09.2006 budova DI Policie ČR),
nové pracoviště Koterovská 162 (od 19.09.2006)
378 034 400
378 034 444
378 034 441
378 034 446
www.plzen-city.cz
Středočeský Městský úřad Kolín, odbor dopravy Karlovo nám. č. 78
280 12  Kolín I,
pracoviště Na Valech 72
321 748 146 (5) www.mukolin.cz
Moravskoslezský Magistrát města Ostravy, odbor dopravy Prokešovo nám. 8
729 30  Ostrava,
pracoviště ulice 30. dubna
974 728 880 www.mmo.cz
Ústecký Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy Velká Hradební 8
401 00  Ústí nad Labem
475 210 703 www.mag-ul.cz
Zlínský Magistrát města Zlína, odbor dopravy L. Váchy 602
761 70  Zlín
577 630 694
577 630 685
577 630 683
577 630 691
www.mestozlin.czSouhrnná metodika k registraci historických a sportovních vozidel je v současné době v připomínkovém řízení a po jeho ukončení bude zveřejněna.

 

 Zpět na výpis článků