Nové registrační značky

Nové registrační značky
10.07.2020 11:00:42Registrace vozidel

 
 

Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla  


Typ 101    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

01.png     01.png


Typ 102    přípojné vozidlo, motocykl
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

01.png


Typ 103    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

01.png     02.pngTyp 104    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

02.png


Typ 105    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

03.png     03.png


Typ 106    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

01.png     03.png


Typ 115    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu


04.png     04.png


Typ 116    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

01.png     04.png


Typ 118    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

05.png     05.png


Typ 119    moped se šlapadly

 

                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

06.jpg     06.jpg

 

Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační


Typ 131    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo - zvláštní trvale manipulační
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

07.png     07.png


Typ 132    přípojné vozidlo, traktor, samojízdný pracovní stroj - zvláštní trvale manipulační
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

07.png


Typ 136    osobní vozidlo - zvláštní trvale manipulační
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

07.png     08.png


Typ 138    motocykl, traktor, samojízdný pracovní stroj – zvláštní trvale manipulační

 

                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu


09.png 

Tabulky registračních značek pro traktor a jeho přípojná vozidla nebo samojízdný pracovní stroj


Typ 151    traktor, samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na žlutém podkladu

10.png


Typ 155    traktor, samojízdný pracovní stroj a jejich přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na žlutém podkladu

11.png


Typ 158    traktor, samojízdný pracovní stroj

 

                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na žlutém podkladu

12.png

 

Tabulky registračních značek pro vozidla, která jsou odhlášena z registru vozidel České republiky k trvalému vývozu do zahraničí


Typ 161    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo - vývozní
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

13.png     13.png


Typ 162    přípojné vozidlo, traktor, samojízdný pracovní stroj - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

13.png


Typ 163    nákladní, autobus, speciální vozidlo - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

13.png     14.png


Typ 164    přípojné vozidlo - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

14.png


Typ 165    osobní vozidlo - vývozní
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

15.png      15.png


Typ 166    osobní vozidlo - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

13.png      15.png


Typ 175    osobní vozidlo - vývozní
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

16.png      16.png


Typ 176    osobní vozidlo - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

13.png       16.png


Typ 177    traktor, samojízdný pracovní stroj a jejich přípojné vozidlo - vývozní
                 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

15.png


Typ 178    motocykl - vývozní

 

                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

17.png

 

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv


Typ 201    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

18.png      18.png


Typ 202    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

18.png


Typ 203    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

18.png      19.png


Typ 204    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

19.png


Typ 205    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

20.png     20.png


Typ 206    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

18.png     20.png


Typ 215    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

21.png     21.png


Typ 216    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

18.png     21.pngTyp 217    traktor a jejich přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

22.png


Typ 218    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

23.png

Typ 219    moped se šlapadly

 

                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu
24.png


 

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně – technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

Typ 221    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

25.png     25.png


Typ 222    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

25.png

Typ 223    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

25.png     26.png


Typ 224    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

26.png


Typ 225    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

28.png      28.png


Typ 226    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

25.png      28.png


Typ 235    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

29.png      29.png


Typ 236    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

25.png     29.png


Typ 237    traktor a jejich přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

30.png

Typ 238    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

31.png


Typ 239    moped se šlapadly 

 

                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

32.png

 

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace


Typ 241    osobní vozidlo 
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

33.png      33.png

Typ 242    přípojné vozidlo 
                1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

33.png


Typ 245    osobní vozidlo 
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

34.png     34.png


Typ 246    osobní vozidlo 
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

33.png      34.png


Typ 255    osobní vozidlo 
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

35.png     35.png


Typ 256    osobní vozidlo 
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

33.png      35.png


Typ 258    motocykl 
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

36.png


Typ 259    moped se šlapadly 

 

                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

37.png


 

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv


Typ 261    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

38.png     38.png


Typ 262    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

38.png


Typ 265    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

39.png     39.png


Typ 266    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

38.png      39.png


Typ 275    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

40.png     40.png


Typ 276    osobní vozidlo -  pro osoby vykonávající funkci honorárního konsula
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

38.png       40.png

 

 

Typ 278    motocykl -  pro osoby vykonávající funkci honorárního konsula
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – modrá písmena a číslice na bílém podkladu

41.png

 

Zvláštní tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz


Typ 351    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

42.png     42.png


Typ 352    přípojné vozidlo, traktor, samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

42.png


Typ 356    osobní, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

42.png      43.png

 

 

Typ 357    motocykl, traktor, samojízdný pracovní stroj, přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

44.png
 

Zvláštní tabulky s registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla


Typ 401    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo - historická
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

45.png     45.png

Typ 402    přípojné vozidlo, traktor, samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

45.png

Typ 403    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

45.png     46.png

Typ 404    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

46.png

Typ 405    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

47.png     47.png


Typ 406    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

45.png       47.png


Typ 415    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

48.png        48.png

Typ 416    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

45.png       48.png


Typ 417    traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

49.png

Typ 418    motocykl, traktor, samojízdný pracovní stroj
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

50.png
 

 

Typ 419    moped se šlapadly 
                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

 

Zvláštní tabulky s registrační značkou pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla


Typ 501    sportovní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm a 3 tabulky o rozměru 330 mm x 85 mm (ze samolepicí fólie) – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

52.png     52.png


Typ 581 (označení pro fólii)

53.png


Typ 506    sportovní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm, 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm a 3 tabulky o rozměru 330 mm x 85 mm (ze samolepicí fólie) – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

52.png      54.png


Typ 586 (označení pro fólii)

53.png

Typ 519    sportovní motocykl 
                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm a 3 tabulky o rozměru 80 mm x 110 mm (ze samolepicí fólie) – zelená písmena a číslice na bílém podkladu

 

 

Typ 599 (označení pro fólii) 
55.png 

Registrační značka k umístění na nosič jízdních kol


Typ 602    nosič jízdních kol
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

v režimu standard
56.png

V režimu na Přání
57.jpg
 

 

V režimu náhrady za poškozenou s přidělenou RZ
58.jpg


 

Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla na přání žadatele


Typ 701    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

59.png     59.png


Typ 702    přípojné vozidlo, motocykl
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

59.png


Typ 703    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu


59.png     60.png

Typ 704    přípojné vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

60.png

Typ 705    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

61.png     61.png


Typ 706    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

59.png       61.png


Typ 715    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

62.png      62.png


Typ 716    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

59.png       62.png

Typ 718    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

63.png


 

 

Typ 719    Moped se šlapadly
                 1 tabulka o rozměrech 80 x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu  

64.png

Tabulky registračních značek pro elektrická vozidla


Typ 801    osobní, nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 520 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

65.PNG     65.PNG


Typ 802    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm -  černá písmena a číslice na bílém podkladu

65.PNG

Typ 803    nákladní, autobus, speciální vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 340 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

65.PNG     66.PNG


Typ 805    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

67.PNG      67.PNG


Typ 806    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 280 mm x 200 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

65.PNG    67.PNG


Typ 815    osobní vozidlo
                 2 tabulky o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

68.PNG     68.PNG


Typ 816    osobní vozidlo
                 1 tabulka o rozměru 520 mm x 110 mm a 1 tabulka o rozměru 320 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

65.PNG     68.PNG

Typ 818    motocykl
                 1 tabulka o rozměru 200 mm x 160 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

70.PNG

Typ 819    moped se šlapadly
                 1 tabulka o rozměru 80 mm x 110 mm – černá písmena a číslice na bílém podkladu

71.PNG 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků