Technický průkaz motorového-přípojného vozidla

Technický průkaz motorového-přípojného vozidla
Registrace vozidel
Technický průkaz motorového-přípojného vozidla

Technický průkaz vzor 96 (tj. uveden do užívání v roce 1996) je posledním vzorem technického průkazu vozidla, který byl vydáván policejními orgány. Tento doklad byl vydán ve dvou nepatrně odlišných modifikacích.

Popis dokumentu

 • vzor - Technický průkaz motorového-přípojného vozidla:
 • Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 445 mm.
 • Technický průkaz (osvědčení část 2) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla
 • Barvy jsou nevýrazné, pastelové, aby se znesnadnilo padělání dokladů na barevných kopírovacích zařízeních.
 • Převládající barvou je pastelová světlá zelená a žlutá pastelová
 • Tento moderní typ osvědčení část 2 (technický průkaz) má různé ochranné prvky, jako například soudobé bankovky. Ochrannými prvky jsou: 
  • vodotisk
  • vetkaný kovový proužek s vypáleným mikronápisem „Česká republika“
  • hlubotisk
  • proměnlivé barvy lipových lístků (modrá a zelená) při různém úhlu pohledu
 • Vyplňování rubrik technického průkazu (osvědčení část 2) se provádí tiskárnou počítače nebo psacím strojem


Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout alespoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.

Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.


Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

Ministerstvo dopravy
odbor silničních vozidel
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15  Praha 1
Česká republika

 

 

 Zpět na výpis článků