Osvědčení o technickém průkazu nejstaršího dosud používaného provedení

Osvědčení o technickém průkazu nejstaršího dosud používaného provedení
Registrace vozidel
Osvědčení o technickém průkazu nejstaršího dosud používaného provedení
 • Vzor - Osvědčení o technickém průkazu
 • Osvědčení o technickém průkazu vozidla nejstaršího dosud používaného provedení má podobu desek knížky o rozměrech 95 mm x 70 mm.
 • Stránky tohoto dokumentu jsou pastelově šedé barvy s černým potiskem.
 • V uplynulých obdobích existovalo několik vzorů čelní stránky podle typu státu a státního uspořádání. Tato jiná provedení nejsou k dispozici, ale jsou platná. Také ostatní stránky tohoto dokladu měly v průběh času drobné modifikace.
  • Vyplňování rubrik osvědčení část 1 (osvědčení o technickém průkazu) se provádí ručně nebo psacím strojem
  • Tento model osvědčení o technickém průkazu vozidla má sériové a číselné označení podle technického průkazu, který mu párově přísluší.
  • Starší vzory osvědčení část 1 (osvědčení o technickém průkazu) jsou u starých vozidel a setkáme se s nimi jen zřídka. Tyto starší vzory osvědčení část 1 se přestaly přidělovat vozidlům v roce 1994.
   V dokladu se uvádějí technické údaje o vozidle a o jeho uživateli (držitel –provozovatel).
  • Tyto staré typy osvědčení část 1 (osvědčení o technickém průkazu) nemají žádné ochranné prvky, jako například bankovky.

  Ověřovat pravost všech technických průkazů a informací v nich obsažených smí jen pověřené orgány České republiky. Pokud budou mít příslušné státní orgány jiných států pochybnosti o pravosti registračních dokladů vozidel, které vydala Česká republika, musí tyto orgány poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál dokladu k ověření pravosti dokladu, nebo musí tyto orgány poskytnout alespoň fotokopii dokladu k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.
  Ministerstvo dopravy upozorňuje, že s ohledem na zákony platné v České republice nemůže k určitému údaji z dokladu (např. série a číslo dokladu) zahraničnímu státnímu orgánu předat další údaje (např. jméno, příjmení a adresu pobytu provozovatele vozidla), které ve své žádosti o ověření správnosti údajů zahraniční státní orgán neuvede.
  Výjimku z tohoto pravidla tvoří situace, ve kterých je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou.
  Soukromoprávní subjekty (fyzické a právnické osoby) jsou až na výjimky dané českými zákony zcela vyloučeny z procesu ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.

  Žádost o ověření pravosti dokladu, nebo ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny, musí být Ministerstvu dopravy podána vždy písemně na adresu:

  Ministerstvo dopravy
  odbor silničních vozidel
  Nábřeží Ludvíka Svobody 12
  110 15  Praha 1
  Česká republika  Zpět na výpis článků