Změny v Manuálu 2018

Změny v Manuálu 2018
29. 7. 2020 15:26:51Manuál 2018

Změny v Manuálu 2018

Ministerstvo dopravy na základě metodického usměrnění č.j.: MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20.9.2019 provedlo návrh změn v Manuálu 2018. Uvedené navržené znění Příloh A a B Manuálu 2018 je možno akceptovat, a to dle dopisu „Dodatek č. 1 – Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy“ s č.j.: MZDR 39345/2019-2/OVZ ze dne 27.7.2020.
http://hluk.nrl.cz/Home/Novinka?id=368

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků