Změny v Manuálu 2018

Změny v Manuálu 2018
29.07.2020 15:26:51Manuál 2018

Změny v Manuálu 2018

Na základě metodického usměrnění č.j.: MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20.9.2019 a závěrů jednání expertních skupin Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy v září 2020 došlo k úpravě metodiky Manuál 2018. Nyní je platná verze 2020, ve které jsou zapracovány všechny odsouhlasené úpravy. Změny v Manuálu 2018 v reakci na „Vzájemnou dohodu Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva dopravy ČR na úpravách Přílohy C dohodnutých na jednání ze dne 3. 9. 2020“ a „Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy.“ Č. j. MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20. září 2019


Ministerstvo dopravy na základě metodického usměrnění č.j.: MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20.9.2019 provedlo návrh změn v Manuálu 2018. Uvedené navržené znění Příloh A a B Manuálu 2018 je možno akceptovat, a to dle dopisu „Dodatek č. 1 – Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy“ s č.j.: MZDR 39345/2019-2/OVZ ze dne 27.7.2020.

http://hluk.nrl.cz/Home/Novinka?id=368

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků