Věda a výzkum z hlediska hluku

Věda a výzkum z hlediska hluku
09.10.2023 15:16:03Hluk

Minsiterstvo dopravy se podílí na výzkumných projektech. Řešitelem projektu je Centrum dopravních výzkumu, v.v.i:

2020 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací a Kritcká analýza nových materiálů a nových tvarů vhodných pro protihlukové stěny a návrhy na jejich použití v železniční a silniční dopravě.

2021 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací

2022 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací

Cílem projektu Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací je získání informací o dlouhodobém akustickém chování povrchů obrusných vrstev pozemních komunikací v terénu, které napomohou k hodnocení, realizaci a zmínění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví člověka, včetně vypracování patříčných doporučení na hodnocení posuzování a měření.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků