Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního modelování