Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě

Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
Ostatní metodiky
Tato metodika si klade za cíl dát poskytnout návod pro práci s řidiči hromadné dopravy, kteří mají za sebou zkušenost dopravní nehody a následkem této zkušenosti jsou ve špatném psychickém stavu. Metodika vychází primárně ze systemického přístupu k psychoterapii, ale obsahuje i prvky z kognitivně-behaviorální terapie a jiných přístupů a směrů. Metodika je určena pro individuální práci, tj. jeden terapeut na jednoho klienta. Představuje ucelený návod, jak s řidičem pracovat, od navázání kontaktu s řidičem přes vytvoření cíle spolupráce na prvním setkání a tipy, jak pracovat na dalších setkáních, až po ukončení spolupráce a pomoc řidiči dobře zvládnout první jízdu po nehodě. S metodikou by měli primárně pracovat psychologové nebo pracovníci jiných pomáhajících profesí, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem nebo výcvikem v psychologické krizové intervenci. Je ale možné, že se k práci s ní dostanou i lidé bez těchto terapeutických základů. Některé techniky mohou využívat, ale měli by si být vědomi hranic svých profesních kompetencí, v případě pochybností předat práci psychologovi nebo s ním své případy konzultovat. „Metodika protistresového skupinového programu pro řidiče MHD“ vznikla jako jeden z výstupu projektu Technologické agentury České republiky, 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, č. TA02030170, název projektu: Stres a jeho zvládání u řidičů městské hromadné dopravy. 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků