Metodika pro preferenci veřejné dopravy

Metodika pro preferenci veřejné dopravy
Ostatní metodiky
Tato metodika má být vodítkem při výběru preferenčních opatření, či při realizaci jiných opatření tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na provoz veřejné hromadné dopravy. Nemá za cíl určovat konkrétní stavební řešení daných opatření. Přes výše uvedené je však zapotřebí připomenout, že při realizaci preferenčních opatření nesmí být opomenuto řešení odvodnění tak, aby nedocházelo k zadržování vody a tím i ohrožení bezpečnosti provozu, či ke znečištění chodců, či cestujících. Navrhovaná opatření by také neměla negovat „sama sebe“, například tím, že světelná signalizace nepustí cestující na zastávku v okamžiku, kdy do ní vjíždí vozidlo veřejné hromadné dopravy (konkrétní příklad je uveden v jiné části tohoto díla). Výstup projektu MŠMT LD12052. 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků