Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů

Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Ostatní metodiky
Cílem metodiky je nastavit standardy kvality pro všechny dílčí kroky stavby dopravního modelu a tím umožnit zejména obcím, městům a jiným zadavatelům snadno se zorientovat v prostředí oboru dopravního modelování a od zpracovatele požadovat kvalitní výstupy. Uživateli metodiky mohou být jak objednatel, tak zhotovitel modelu. V obou případech se může jednat o státní instituce, soukromé uživatele, projekční i konzultační firmy. Důvodem vzniku metodiky byl rostoucí zájem o hodnocení dopravních staveb a opatření za pomoci dopravního modelování. Přitom povědomí o možných přednostech či nedostatcích tohoto oboru zůstává stále poměrně nízké. Důsledkem je nepříliš důkladná specifikace požadavků na dopravní modely. Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů, je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TA04031189 název projektu: Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování, podpořeného z prostředků Technologické agentury České republiky, z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, 4. veřejná soutěž. 
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků